Categorieën
Politiek Sneek Súdwest Verkeer

Proef autoluwe Sneeker binnenstad begin 2024 van start

Op dinsdag 2 januari 2024 start de gemeente met de proef autoluwe binnenstad Sneek. Op het verkeersbesluit van oktober waren bezwaren binnengekomen die door de commissie bezwaarschriften zijn behandeld. Het college van Súdwest-Fryslân volgt de adviezen van de commissie op. Daaruit komt naar voren dat de proef door kan gaan.

De proef kan met een uitgebreidere toelichting op het verkeersbesluit doorgaan. De indieners van het bezwaar hebben inmiddels bericht gehad over de uitkomst.

Alles altijd bereikbaar

De gemeente benadrukt dat de proef geen nadelige effecten mag hebben op de bereikbaarheid van de binnenstad en de veiligheid in andere straten. Tijdens de proef wordt dit continu gemonitord. Ook geeft de gemeente aan in gesprek te blijven met inwoners en ondernemers. Daarnaast is er iedere maand een inloop in het gemeentehuis waarbij ruimte is voor vragen en het delen van ervaringen. In december ontvangen alle inwoners en ondernemers van Sneek een nieuwsbrief van de gemeente met alle informatie over de proef. Mensen kunnen voor meer informatie naar de website www.swf.frl/autoluwebinnenstadsneek.

Proef autoluwe binnenstad

Tijdens de proef komt halverwege de Singel, de Prins Hendrikkade, de Harinxmakade en de Kleine Kerkstraat een doorrijverbod. Dit geldt op alle dagen 12.00 uur tot 18.00 uur. Motorvoertuigen kunnen de straat altijd in, maar mogen het verkeersbord halverwege de straat niet voorbij. Daar kunnen mensen keren of een parkeerplekje zoeken.