Categorieën
Fryslân Landbouw Natuur en milieu

Productie natuurlijke grondstoffen Friesland krijgt nieuwe impuls

(tekst: Veldpost)

GreenInclusive wil haar activiteiten fors uitbreiden in Friesland. Met partijen uit de regio. Daarom is zij het partnerschap aangegaan met Loonbedrijf De Jong uit Dijken, Okkema uit Easterein en Lageveen uit Nij Beets.

Het aantal boeren dat samen met GreenInclusive natuurlijke grondstoffen produceert blijft groeien, meldt het samenwerkingsverband zelf. ‘De verwachting is dat het productieareaal in de komende jaren verder toe zal nemen.’ Dat gebeurt in samenwerking met boeren en agrarische dienstverleners.

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/719384-productie-natuurlijke-grondstoffen-friesland-krijgt-nieuwe-impuls/