Categorieën
Commentaar Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Súdwest

PORTEFEUILLESCHETS NIEUWE COLLEGE SUDWEST

Het nieuwe college van Súdwest-Fryslân presenteert zich op dinsdag 31 mei aan de gemeenteraad. Het college telt vier debuterende wethouders. De PvdA toont politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid door het aantreden van Marianne Poelman en Michel Rietman. Voor het CDA komt Petra van den Akker als wethouder uit de startblokken en blijft Bauke Dam aan. Henk de Boer toont zijn frisse gezicht als wethouder van de FNP.

Marianna Poelman, PvdA-wethouder, bewees gedurende haar raadslidmaatschap al over kennis en kunde van het sociaal domein te beschikken. Mede daarom wordt ze verantwoordelijk voor werk en inkomen, zorgvraagstukken inclusief WMO, welzijn en gebiedsteams. Haar partijgenoot Michel Rietman krijgt als wethouder bedrijfsvoering onder zich. Daarbij is het belang dat hij een klik ontwikkelt met de komende gemeentesecretaris Kristiaan Strijker, naar wiens komst optimistisch wordt uitgezien. Ze zullen begrijpen dat er binnen de gemeentelijke organisatie veranderingen nodig zijn. Die inzet wordt een interessant proces. Afwachten nog maar.

PvdA-er Rietman is als wethouder verder verantwoordelijk voor verkeer en vervoer, afval, waterbeheer en riolen, recreatie en toerisme. Burgemeester Jannewietske de Vries blijft toezien op de communicatie, rampenbestrijding, burgerzaken, openbare orde en veiligheid.

CDA-wethouder Petra van den Akker krijgt de bestuurlijke verantwoording over cultuur en kunst. Ook valt de pittige agenda van de jeugdzorg onder haar. Blijvend wethouder Bauke Dam blijft de regie voeren over economische zaken, waaronder de prangende vraagstukken met betrekking tot de Afsluitdijk. Daarnaast kijkt hij toe op het reilen en zeilen van ontmoetingsplaatsen, ruimtelijke ontwikkelingen en Omgevingswet. Het is aan Van den Akker en Dam om te bewijzen dat het CDA in Súdwest een solide bestuurderspartij is en blijft.

Binnen het nieuwe college krijgt FNP-wethouder Henk de Boer de zware post van financiën toebedeeld. Ook vallen thema’s binnen landbouw, natuur en landschap onder hem. Traditioneel gezien zijn dat zaken die bij de FNP passen. De verwachting dat De Boer pittige portefeuilles zou krijgen, komt uit. Niettemin blijf ik het opmerkelijk vinden dat zijn partij geen tweede wethouder levert. Dat had in deeltijd gekund. Intern klopte de vroegere wethouder Durk Stoker toch ergens op een deurtje?

Wiebe Dooper