Categorieën
Boeken Geschiedenis Natuur en milieu Nederland Weer

Uit de dagboeken van boer Lieuwe Jans (13)

De in 1798 geboren Lieuwe Jans de Jong was boer in het buurtschap Poppenhuizen bij Oldeboorn. Hij hield dertig jaar lang dagboeken bij. De Jong begon te schrijven in 1825, toen de grote watersnoodramp plaatsvond, en stopte in 1855, het jaar dat hij stierf.

Nummer 13

Februarius 1825

Februarius 18: Hebben wij Reitze Hotzes de Jong voornoemd ter aarde besteld na de lijkplegtigheid te hebben bijgewoond.

Door de Vrijdaagse Courant van vrijdag den 18 is ons het volgende geworden. Vlaanderen, Sluis. Terwijl wij de gehele ondergang van deze stad tegemoet zagen, door ‘t over de kaaijen vloeyende water, liep de wind eensklaps uit het Noord-Oosten naar het Noord-Westen, en deze stad gered.

Noord-Holland, Edam. Nadat Waterland overstroomd was drong het water ook de polders van Katwoude en de Zuidpolder binnen en bedreigde de Purmer doch hij wierd behouden maar de Zeevang moest bukken en er wierden 2800 morgens land onder water bedolven.

Overijssel, Zwol. Het getal hier aangebrachte verdronkene menschen bedraagt reeds 25.
In Genemuiden stelt men ‘t getal verdronkenen op 20 menschen en 300 stuks vee en ongeveer 30 huizen ingestort en een 80 beschadigd.
In de Kuinre zijn 27 huizen met al wat er in was door de golven verslonden en 13 beschadigd. De R.-Katholieke kerk en de korenmolen zijn beiden weggeslagen waarbij 9 menschen en bijna al het vee verdronken.
Te Blankenham 40 menschen en al het vee en waren 16 juizen weggespoeld.
Te Steenwijk wierden 20 mannen, vrouwen en kinderen op een rieten dak gezien, drijvende voorbij deze stad. Het dak brak in tweeën en 10 wierden bij Zuidveer gered en de andere 10 wierden een prooi der golven.

Tekstfragmenten van pagina 5.

De dagboeken van Lieuwe Jans de Jong 1825-1855. Boer te Poppenhuizen onder Oldeboorn. Bewerkt door L.J. de Jong. Tweede druk, 1999. Drukkerij De Jong, Aldeboarn – 1998.

WD