Categorieën
Boeken Commentaar Ethiek Geschiedenis Politiek

Buma: ‘Tegen het cynisme’ over premier Piet de Jong (2)

Buma schrijft in Tegen het cynisme enthousiast over politicus Piet de Jong (1915-2016). Namens de KVP vervulde hij het premierschap in de jaren 1967-1971.

Officieel was zijn naam Petrus Jozef Sietse de Jong, roepnaam Piet, en werd geboren in Apeldoorn. Voor zijn premierschap was hij staatssecretaris van Defensie (1959-1963) en vervolgens minister op dat departement. In de Tweede Wereldoorlog was De Jong onderzeebootcommandant.

De Jong had als kerngedachte dat de politicus verantwoordelijkheid heeft bij te dragen aan vrede en recht in de samenleving, aldus Buma op pagina 221. En: ‘De Jong was wars van haantjesgedrag en zelfprofilering, voor zichzelf en voor zijn kabinetsleden.’ In ieder geval voldoet de huidige bewindsman Hugo de Jonge, CDA-lid en ook bekend buiten de Randstad, niet aan dit geschetste profiel.

Buma beschrijft een aardige anekdote over waarom premier De Jong de wekelijkse persconferentie invoerde. De reden daarvan was dat De Jong op vrijdagavond thuis dan niet werd gebeld als hij op vrijdagavond met zijn gezin zat te eten.

De auteur wijst erop dat er – net als nu – ten tijde van het premierschap van De Jong veel maatschappelijke onrust en onvrede bestond. Buma schetst dat ons land in dergelijke omstandigheden niet gebaat is bij politici die maar wat roepen ‘of willens en wetens beloftes doen waarvan ze weten dat ze die niet kunnen waarmaken’.

Jammer dat Rutte IV niet over meer dan een handjevol bewindslieden beschikt van het formaat Piet de Jong.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

Sybrand Buma. Tegen het cynisme – Voor een nieuwe moraal in de politiek. Amsterdam, 2016.

https://www.parlement.com/id/vg09ll213ezn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_de_Jong_(politicus)

Eerder verscheen