Categorieën
Boeken Commentaar Cultuur Ethiek Politiek

Sybrand Buma: ‘Tegen het cynisme’ (1)

Momenteel is Sybrand Buma burgemeester van Leeuwarden. In 2015 is hij fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Een jaar later presenteert Buma Tegen het cynisme – Voor een nieuwe moraal in de politiek. Hij schetst in dit boek een reeks oorzaken van het cynisme en hoe we ervan af kunnen komen.

Aflevering 1

Buma schrijft dat een politicus zich dient te realiseren dat beeldvorming ertoe doet. Hij noemt enkele voorbeelden van politici die niet meer van een bepaald imago afkwamen, bijvoorbeeld de hakkelende Job Cohen en de saaie Enneüs Heerma.

Ook benadrukt Buma dat politiek bedreven dient te worden op basis van een heldere visie, anders wordt het zigzaggen. En daar is, volgens hem, sprake van. Het heeft ertoe geleid dat politiek crisismanagement werd. ‘Een snel compromis om de crisis te bezweren en hup, weer verder.’ Een uitspraak die natuurlijk van toepassing is op het politieke handelen van VVD-premier Rutte.

Ook pleit Buma in zijn boek voor een ‘sterker moreel besef in het publieke debat’. Daaraan koppelt hij met name verantwoordelijkheid. Uiteraard sluiten deze zaken aan bij een sleutelbegrip als integriteit. En juist integer handelen is geregeld ver te zoeken bij politici en bestuurders op allerlei niveaus.

Wiebe Dooper