Categorieën
Beleid Nederland

Planbureau fantaseert over Nederland in 2050

(tekst: Binnenlands Bestuur)

Rapport met vier toekomstscenario’s op basis van politieke opvattingen. In het nieuwe rapport Vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050 probeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zich in te denken hoe ons land er over 27 jaar uit kan zien. Het gaat hier om een denkoefening, bedoeld voor bestuurders die de komende jaren grote beslissingen moeten nemen ten aanzien van woningbouw, energietransitie, landbouw, natuur en klimaatadaptatie.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/planbureau-fantaseert-over-het-nederland-van-2050