Categorieën
Commentaar Politiek

OP 9 JUNI GAF OMTZIGT DE AFTRAP VOOR ZIJN PARTIJ, MAAR VEEL MEDIA VIEL DAT NIET OP

De positieve spanning is voelbaar onder de bijna vierhonderd aanwezigen waarvoor het onafhankelijk Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt op vrijdagavond 9 juni in het Koepeltheater van de Friese hoofdstad spreekt. De avond wordt ingeleid door Hein Pieper, de voorzitter van de Stichting Steunfonds Groep Omtzigt. Pieper deelt mede dat Pieter graag in contact komt met mensen in het land. Het uiteindelijke doel is natuurlijk het oprichten van een politieke partij met daarin het gedachtengoed van Omtzigt als hoofdmoot. In Leeuwarden wordt daarvoor de aftrap gegeven.

En daar komt dan Pieter Omtzigt, sportief gekleed en binnen enkele ogenblikken heeft hij een klik met de zaal. Hij begint met een schets van facetten uit de Friese geschiedenis en zijn katholieke achtergrond.

In zijn verdere historische uitweiding wijst de politicus erop dat er een eeuwenlange gemeenschapszin in Nederland bestaat. In de strijd tegen het water werkt de bevolking samen om dijken aan te leggen en te onderhouden. Vanuit dit verleden stapt Omtzigt snel over naar het Nederland zoals zich het de laatste tien jaar heeft ontwikkeld en sociale cohesie is uitgehold. In dit decennium rolt ons land van de ene in de andere crisis en wordt er een beleid gevoerd op basis van vage modellen en zonder visie, aldus Omtzigt.

Voorzijde Een nieuw sociaal contract, door Pieter Omtzigt.

Hij spreekt over een stille revolutie die plaats dient te vinden. In dat proces zijn participerende burgers van groot belang en dienen zich te manifesteren op allerlei terreinen, zoals wonen, onderwijs, zorg, openbaar bestuur, et cetera. Omtzigt geeft aan dat politiek Den Haag niet in staat is met dé oplossingen te komen, die dienen van onderop te komen.

Het hoofdthema in zijn lezing is migratie, waarover niet goed over wordt nagedacht, aldus Omtzigt. Hij vertelt dat er in de jaren vijftig een actief emigratiebeleid is, omdat ons land destijds dreigt vol te raken. In de tegenwoordige tijd valt niet of nauwelijks te spreken van een migratiebeleid. De spreker informeert tamelijk uitgebreid over studentenmigratie. Er is sprake van een grote aanwas van buitenlandse studenten, die 40% van het aantal eerstejaars vormen. Zij krijgen een hogere basisbeurs dan Nederlandse studenten en buitenlandse hoogleraren ontvangen een hoger salaris dan collega’s afkomstig uit ons land, aldus Omtzigt.

FNP-Statenlid Sijbe Knol is bij de lezing, vergezeld door andere kopstukken uit zijn partij.

Met betrekking tot het aantal buitenlandse arbeidsmigranten zitten de voorspellingen van de Nederlandse overheid er vaak naast. In 2011 stelt een daartoe ingestelde commissie dit aan de orde en tien jaar later doet een commissie onder leiding van Roemer dat wederom. Omtzigt noemt kort het op donderdagavond 8 juni gesloten asielakkoord door de Europese migratieministers. Daarover is hij kritisch, maar liever een akkoord dan geen akkoord, voegt de politicus eraan toe.

De schrijver van dit verslag, rechts in beeld, stelt korte vraagjes aan Omtzigt. © Daniël van der Meulen

Als Omtzigt enkele korte vraagjes worden gesteld over de oprichting van een politieke partij, benadrukt hij dat de opgelopen burnout daar een belemmerende factor in is geweest. En er komt een partij wanneer dat ‘mij’ uitkomt, aldus de spreker. Opmerkelijk is dat de verslaggever van de NOS schrijft dat Omtzigt zwijgt over zijn politieke toekomst, hetgeen hij dus niet doet. Deze journalist let niet op, te meer dit optreden van Omtzigt, en die nog volgen, er juist op zijn gericht politieke aanhang te verwerven.

Gedurende zijn hele optreden blijft Omtzigt inhoudelijk sterk, doet geen polariserende uitspraken en ontvangt enkele keren applaus. Hier is een man aan het woord van het politieke middenveld, dat door het CDA is verlaten. En die in velerlei opzichten met kop en schouders uitsteekt boven de onhandige CDA-leider Wopke Hoekstra en de ijdeltuit Hugo de Jonge.

CDA-burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden heb ik, Wiebe Dooper, niet gezien in het Koepeltheater. © Harrie Muis

Omtzigt, eerder dwarsgezeten door de verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66), is een politiek fenomeen, die extra landelijke aandacht verkrijgt voor zijn inzet betreffende het Toeslagenschandaal, samen met Renske Leijten (SP).

Omtzigts analytische en intellectuele kwaliteiten, politieke kennis en kunde, staan buiten kijf. Toch is het een zware klus om een brede beweging van de grond te krijgen waaruit de ‘OmtzigtPartij’ dient te ontstaan. Een detail in dit alles is dat zijn eerste ring van adviseurs grotendeels vanuit hetzelfde patroon denkt als Omtzigt zelf. Hij heeft ook enkele mensen nodig met een beetje straatvechtersbloed, die tegelijk tactisch en strategisch zijn onderlegd.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:

https://nos.nl/artikel/2478361-omtzigt-pleit-bij-start-tour-voor-stille-revolutie-zwijgt-over-politieke-toekomst