Categorieën
Fryslân Landbouw Politiek

Partijen vinden actie van CDA-gedeputeerde Friso Douwstra laakbaar

(tekst: persbericht op Liwwadders.nl)

Statenvragen over lezing van gedeputeerde Friso Douwstra

In de media is aandacht besteed aan een lezing van gedeputeerde Douwstra over kansrijke verdienmodellen voor Friese boeren. Gedeputeerde Douwstra verwees naar een lopend onderzoek naar de economische en maatschappelijke impact van boerenbedrijven in Fryslân. Hij stelt in dit verband onder meer dat een voorlopige uitslag van dat impactonderzoek laat zien dat de landbouw direct en indirect goed is voor tussen de 37 en 45% van het BRP in Fryslân.

Los van de inhoud, verbaast het de fracties van de Partij voor de Dieren, GrienLinks, SP en D66 dat de gedeputeerde de voorlopige resultaten van een onderzoek presenteert die nog niet met Provinciale Staten gedeeld zijn. Het blijkt te gaan om een conceptversie van een economische impactanalyse van het stikstofbeleid. De Statenfracties willen graag van de gedeputeerde weten waarom er voorlopige resultaten van dit onderzoek naar buiten zijn gebracht voordat de Staten daarover zijn geïnformeerd.

Verder vragen de fracties zich af in welke hoedanigheid de heer Douwstra deze lezing gaf. Was dat als gedeputeerde of als CDA-lijsttrekker? En is er vooraf overleg geweest binnen het College van Gedeputeerde Staten over deze toespraak?

Menno Brouwer (fractievoorzitter Partij voor de Dieren) namens de Statenfracties: “Door uit een voorlopig onderzoek te citeren, is dit onderzoek onderdeel geworden van de komende Provinciale Verkiezingen. Om het speelveld gelijk te houden, dienen de volledige Staten dan ook te beschikken over gelijke informatie”. De fracties van PvdD, Grien Links, SP en D66 willen dan ook per ommegaande geïnformeerd worden over de voorlopige resultaten van het impactonderzoek.

Kijk ook via: https://www.liwwadders.nl/partijen-vinden-actie-van-cda-gedeputeerde-friso-douwstra-laakbaar/