Categorieën
Fryslân Verkeer Water

Onderzoeksraad: Veiligheid van vaarverkeer op Waddenzee moet en kan beter

(tekst: Onderzoeksraad voor Veiligheid op Liwwadders.nl)

Beter vaargedrag en heldere wet- en regelgeving kunnen de veiligheid van het vaarverkeer op de Waddenzee verbeteren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid beveelt het bevoegd gezag en ondernemers aan om samen concrete en toetsbare afspraken te maken over vaargedrag, regels en communicatie. Tot deze aanbeveling komt de Onderzoeksraad na onderzoek van een voorval in de vroege ochtend van 21 oktober 2022 ter hoogte van het Schuitengat bij Terschelling.

De aanvaring

Op 21 oktober 2022 kwamen de watertaxi Stormloper en de snelboot Tiger met elkaar in aanvaring ter hoogte van het Schuitengat bij Terschelling. Bij dit ongeluk raakten 4 personen gewond, zijn 3 personen overleden en raakte een vierde opvarende vermist. Uit het onderzoek van de Onderzoeksraad blijkt dat de betrokken watertaxi en snelboot allebei te snel voeren, onderling onduidelijk communiceerden en zich niet gedroegen volgens de geldende vaarregels.

Waddenbewoners en passagiers zijn afhankelijk

Erica Bakkum, raadslid: ‘De veiligheid van het vaarverkeer op de Waddenzee moet en kan beter. Waddenbewoners en overige passagiers zijn voor hun vervoer tussen de eilanden en het vaste land afhankelijk van het beschikbare vervoer. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat dit veilig gebeurt.’

Gebruik bestaande gemeenschapszin

Het ongeval heeft op alle betrokken partijen diepe indruk gemaakt. De Onderzoeksraad beveelt dan ook aan om de bestaande gemeenschapszin te gebruiken en te versterken om de veiligheid van het vaarverkeer op de Waddenzee te vergroten. De betrokken partijen kunnen elkaars deskundigheid benutten en samen activiteiten ontwikkelen zoals het oefenen van scenario’s, simulatortraining en trainingsactiviteiten op het Wad. Inmiddels hebben de betrokken rederij en het watertaxibedrijf aangegeven dat diverse verbeteracties zijn gestart.

Betere handhaving

De Onderzoeksraad beveelt de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan te komen met eenduidige regels rond bedrijfsmatig vervoer van 12 personen of minder en de wet- en regelgeving rond handhaving aan te passen. Met de huidige wetgeving kunnen patrouilleschepen op de Waddenzee ook nu al snelheden en vaargedrag handhaven, maar zij mogen alleen optreden op het moment dat ze een overtreding waarnemen.

Ook kunt u raadplegen: https://www.liwwadders.nl/onderzoeksraad-veiligheid-van-vaarverkeer-op-waddenzee-moet-en-kan-beter/