Categorieën
Fryslân Natuur en milieu Onderzoek

Onderzoek naar veerkrachtig landschap voor Regio Deal Zuidoost Friesland

(tekst: FSP)

Planbureau Fryslân voert jaarlijks verdiepend onderzoek uit voor de Regio Deal Zuidoost Friesland. Dit jaar is onderzoek gedaan naar het thema ‘Veerkrachtig landschap’, een van de twee pijlers van deze Regio Deal. Op basis van de resultaten is een aantal aanbevelingen gedaan.  

Het onderzoek in Zuidoost Friesland is gebaseerd op paneldata en interviews met betrokkenen. Daarmee zijn niet alleen de verschillende perspectieven van betrokkenen in beeld gebracht, maar ook het inwonerperspectief op een veerkrachtig landschap. 

Leest u verder via: https://www.planbureaufryslan.nl/nieuws/onderzoek-veerkrachtig-landschap-voor-regio-deal-zuidoost-friesland/