Categorieën
Fryslân Sociaal Wonen

Onderzoek naar de Friese woningmarkt

(tekst: Fries Sociaal Planbureau)

Hoe is met de Friese woningmarkt gesteld? Het FSP heeft hier op verzoek van de Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW), WoonFriesland en de Huurdersorganisaties Friesland (OSHF) onderzoek naar gedaan. In 2021 verscheen de eerste rapportage ‘Vraagdruk Woningbouwcorporaties Friesland’. Binnenkort worden de meest recente cijfers naar buiten gebracht.

De woningmarkt is volop in het nieuws: krapte op de woningmarkt en de stijgende woningprijzen, (mogelijke) herwaardering van woningen op het platteland, (dreigende) energiearmoede, de consequenties van de energie- en materiaaltransitie, en lange wachttijden voor sociale huurwoningen.

Ook in Friesland negatieve gevolgen

De situatie in Fryslân is weliswaar niet altijd te vergelijken met de rest van Nederland, maar ook in deze provincie krijgen mensen te maken met de gevolgen van de huidige woningmarkt. Zo liep voor actieve woningzoekenden de afgelopen vijf jaar de wachttijd voor een sociale huurwoning vijf jaar steeds verder op.

Leest u verder via: https://www.fsp.nl/nieuws/onderzoek-naar-de-friese-woningmarkt/