Categorieën
Wonen Workum

Nieuwe bestemming Werenfriduskerk Workum

De Werenfriduskerk en pastorie in Workum worden vanuit een particulier initiatief omgebouwd tot 32 zorgappartementen voor dementerenden. Het college van Súdwest geeft instemming aan dit plan.

Achterin komen 8 zorgwoningen (een soort aanleunwoningen) voor licht dementerende bewoners zonder 24 uur begeleiding. Zij kunnen terugvallen op begeleiding in het deel kerk/pastorie. De overige woonzorgeenheden zitten in de kerk en pastorie. Er is 24 uur toezicht op de locatie.

Als de bouwvergunning is verleend, kan er gestart worden met de uitvoering. Naar verwachting is dat in de loop van 2023.