Categorieën
Commentaar Nederland Politiek Sociaal

NIEUW SOCIAAL CONTRACT: TWEE HOOFDZAKEN ZIJN GOED BESTUUR EN BESTAANSZEKERHEID

Pieter Omtzigt benadrukt dat Nieuw Sociaal Contract is opgericht omdat de huidige wijze van politiek bedrijven niet tot oplossingen heeft geleid, maar tot grotere problemen. De hoofdthema’s van de nieuwe partij zijn: goed bestuur en bestaanszekerheid. Inmiddels zijn deze hoofdzaken al tamelijk goed uitgewerkt.

Ook wijst Omtzigt erop dat de nieuwe bestuurscultuur eigenlijk niet van de grond is gekomen. Dat is ook de reden dat Nieuw Sociaal Contract tien plannen helder heeft uitgewerkt. Daarin worden onder meer een grondwettelijk hof en een nieuw kiesstelsel genoemd.

Omtzigt maakt zich zorgen over de bestaanszekerheid van veel Nederlanders. Er is sprake van een toenemende armoede en voedselbanken hebben het druk. Daarnaast kunnen jonge gezinnen, starters of gescheiden mensen niet of nauwelijks een woning vinden.

Nieuw Sociaal Contract vindt dat de regering zich hoort te richten op de kerntaak: ervoor zorgen dat betaalbare basisvoorzieningen zoals woningen, zorg en voedsel bereikbaar zijn.

WD