Categorieën
Boeken Fryslân Súdwest Welzijn

Nederlandse editie ‘De 13 van Obbe en Sjutje’ verschijnt 20 september

Ter gelegenheid van de verschijning van Nederlandse editie ‘De 13 fan Obbe Sjutsje’ op woensdag 20 september 2023 is er die middag om 16 uur een informele bijeenkomst in Café De Freonskip in Blauwhuis.

Gastspreker is Teake Yntema, die bijzonder beeldend kan vertellen over het onderwerp van het boek, de familie Postma van De Tempel in Sanfirderrijp. Doordat zijn oma een nicht van Sjutje was, en zijn opa’s een vriend en een naaste buurman van boer Obbe waren geweest, hoorde hij in zijn jonge jaren veel verhalen over de door psychische problemen geplaagde familie. Vooral de excentrieke Bonne Postma, die hij persoonlijk goed heeft gekend, is een dankbaar onderwerp van zijn Friese vertellingen.
Belangstellenden zijn van harte welkom.

In 2022 verscheen De 13 fan Obbe Sjutsje in drie drukken en kreeg veel waardering. De Nederlandse editie komt uit op 20 september.

In deze familiekroniek worden de veelbewogen levens beschreven van veeboer Obbe Postma, zijn vrouw Sjutje Ydema, en hun dertien kinderen. Het gezin woonde vanaf 1916 op de boerderij De Tempel in Sandfirderrijp, een uithoek van de Friese rooms-katholieke enclave Blauwhuis.

Door hun erfelijke kwetsbaarheid voor schizofrenie waren de meeste gezinsleden wat de auteurs ‘niet goed’ of op z’n minst ‘wankel van geest’ noemen, in een tijd dat er nog vrijwel geen goede behandelmethoden waren voor psychische ziekten.

Er heeft zich daar in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw dan ook heel wat afgespeeld. Dat maar liefst zes van de acht zonen in een ‘gesticht’ terechtkwamen, mag een unicum worden genoemd.

In De 13 van Obbe en Sjutje hebben de auteurs geprobeerd deze aangrijpende familiegeschiedenis zo nauwkeurig mogelijk te reconstrueren aan de hand van bewaard gebleven geschriften en de herinneringen van ongeveer veertig mensen die een en ander van dichtbij of van horen zeggen hebben meegemaakt.

Dat viel nog lang niet mee, omdat er in gesloten
gemeenschappen nog steeds een taboe lijkt te rusten op het benoemen van min of meer erfelijke ziektegevallen van de geest. Zelfs in de eigen familie werd niet gesproken over wat er in de jaren voor de oorlog allemaal was voorgevallen.

Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel en worden ook de mooie en grappige kanten van het familieverhaal belicht. Een rode draad in het geheel vormen de persoonlijke herinneringen en overwegingen van Tilly, als een van de twee kleinkinderen van Obbe en Sjutje.

In twee extra hoofdstukken geeft zij een intieme inkijk in het reilen en zeilen op de boerderij in de jaren zestig en in de praktijk van het roomse leven in de Friese parochie. Een eerbetoon aan haar Limburgse moeder is geschreven in het Zittesj (Sittards).

Veel meer over en uit het boek is te vinden op: www.goaitsen.nl

Info
Auteurs: Mechtilde Postma & Goaitsen van der Vliet
Titel: De 13 van Obbe en Sjutje
Ondertitel: Lotgevallen van een buitengewone boerenfamilie op het voeteneind van de wereld
Uitgever: De Oare útjouwerij (De Andere uitgeverij), Enschede
ISBN: 978 90 71610 77 6
Vorm: Gebonden met harde kaft, 220 x 295 mm.
Inhoud: 200 bladzijden in kleur met meer dan 150 afbeeldingen, 80.000 woorden en een
namenregister
Gewicht: Twee en een half pond
Publieksprijs: € 29,95

.