Categorieën
Beleid Interviews Natuur en milieu

‘Nederland heeft aanwijzen Natura 2000 verwaarloosd’

Interview met Willemijn Smal en Harry Webers van de Ecologische Autoriteit.

(tekst: Jurgen Tiekstra op BinnenlandsBestuur.nl)

Nederland kent 162 Natura 2000-gebieden, die in veel gevallen al twintig jaar geleden die status kregen toebedeeld. Maar nu de provincies, ter beoordeling, voor 130 van die gebieden natuurdoelanalyses hebben ingeleverd bij de Ecologische Autoriteit valt weer op dat er twintig jaar geleden wat laks is gehandeld.

Dat stelt het recente advies van de Ecologische Autoriteit, met de titel: Doen wat moet én kan. Het probleem is dat er bij de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden geen nulpunt is beschreven: hoe goed of slecht lagen ze er toen bij?

De Ecologische Autoriteit heeft nu de beoordeling van zeventig natuurdoelanalyses afgerond. Voorlopige conclusie: in veel ­gevallen gaat het inderdaad slecht met de stikstofgevoelige natuur. Maar zonder nulpunt is het lastiger te beoordelen of er in de afgelopen decennia sprake was van verdergaande verslechtering.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nederland-heeft-aanwijzing-van-natura-2000-gebieden-verwaarloosd