Categorieën
Columns Politiek

NAUSICAA MARBE: TIMMERMANS ‘LIEGT ALS HET HEM UITKOMT’

Columniste Nausicaa Marbe vergelijkt in De Telegraaf van 22 juli de komst van Timmermans als lijsttrekker van PvdA-GroenLinks met die van Kaag in een vroeger stadium bij D66. Marbe wijst op de buitenlandse achtergrond van beiden, voordat ze in Nederland politiek leiderschap op zich nemen.

Weer komt de progressieve elite met een regent die afstand tot de gewone man uitstraalt‘, schrijft Marbe. Terecht haalt ze aan dat PvdA en GroenLinks niet een jonger getalenteerd persoon hebben weten warm te draaien voor het politieke werk, die daadwerkelijk de vraagstukken van de bevolking begrijpt.

Marbe stelt dat een herstel van sociaal-democratische principes de moeite waard zou zijn. In plaats daarvan zoekt de PvdA een vluchtroute in de samenwerking met GroenLinks. ‘Let wel: dit zijn partijen die regelgeving steunen die instituties boetes opleggen en subsidies onthouden als ze niet divers en inclusief zijn.’

Timmermans zal, net als Rutte, Nederland internationaal goed vertegenwoordigen. Daar bestaan bij Marbe geen twijfels over. Maar ze vraagt zich af of Timmermans wel de beste kandidaat is voor Verenigd Links? Ze vindt hem manipulatief, ‘hij liegt als het hem uitkomt’ en ze beschuldigt hem van ‘egomane kapsones’.

Bart Tromp (1944-2007) werd geboren in Sneek en promoveerde op bovenstaande studie.

Bij lijsttrekker Timmermans is, volgens mij, de sociaal-democratie sterk ongeschikt aan klimaatzaken. Echter, in het beginselprogramma van de PvdA uit 1977 wordt ook gerept over de kwetsbaarheid van de aarde, maar is het debat over de betekenis van de sociaal-democratie volop aanwezig.

Onder deel 1 Maatschappelijke achtergronden is het eerste kopje ‘I. Om te overleven’. En: ‘Voor het eerst in de geschiedenis ziet de mensheid zich geplaatst voor een aantal centrale problemen die moeten worden opgelost, wil zijn overleven.’

Ruim veertig jaar later faalt Attje Kuiken als PvdA-leider om geen heroriëntatie op de sociaal-democratie te laten plaatsvinden. Deze misser spint de gladde Timmermans garen bij.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:
De Telegraaf, zaterdag 22 juli 2023.
Bart Tromp. Het sociaal-democratrisch programma. De beginselprogramma’s van SDB, SDAP en PVDA 1878-1977. Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam, 2002.