Categorieën
Ethiek Politieke en ambtelijke cultuur

Moreel gedrag staat niet op zichzelf

(tekst: Wouter Boonstra op BinnenlandsBestuur.nl)

Leonie Heres is bijzonder hoogleraar integriteit van het lokaal bestuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze week houdt zij haar oratie. We spreken met haar over hoe lastig het is om integriteit in het openbaar bestuur te verankeren, en wat in de huidige aanpak mist.

Integriteitskwesties in het openbaar bestuur doen afbreuk aan het vertrouwen van burgers in de overheid. Daarom is veel geïnvesteerd in maatregelen en beleid om de integriteit van het openbaar bestuur beter te verankeren, maar dit blijkt lastig. Zeker in de politiek-bestuurlijke context blijft het zoeken naar een goede manier om met integriteit en integriteitsschendingen om te gaan.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/leonie-heres-pleit-voor-collectief-moreel-vakmanschap