Categorieën
Dieren Financiën Landbouw Politiek

Meer varkenshouders willen stoppen: ‘Hevel opkoopbudget over’

(tekst: Peter Smit op NieuweOogst.nl)

Het aantal aanvragen voor de Lbv-stoppersregeling onder varkenshouders overtreft het daarvoor beschikbare budget. DLV Advies roept het kabinet op om gelden bedoeld voor andere veehouderijsectoren vrij te maken voor varkenshouders die hun bedrijf willen beëindigen.

Tot nu toe zijn 668 veehouderijlocaties aangemeld voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Lbv-plusregeling die zijn bedoeld om de stikstofuitstoot te verminderen. De Lbv-plus is voor piekbelasters. Dit zijn veehouderijlocaties die de meeste belasting op Natura 2000-gebieden veroorzaken.

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/10/25/meer-varkenshouders-willen-stoppen-hevel-opkoopbudget-over