Categorieën
Fryslân Media

MEDIAZAKEN (2): ‘LC HELPT FRIESCH DAGBLAD’. EN DE VERTEKENDE LC-OPLAGE VAN PENNEWAARD

Maarten Pennewaard, hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant, schrijft in de rubriek Achter de kolommen op zaterdag 7 oktober 2023: ‘LC helpt Friesch Dagblad’. Dat is uiteraard goed bedoeld. Tegelijk is het een uitspraak zonder noemenswaardige betekenis.

Per 1 februari 2024 verschijnen bepaalde LC-artikelen ook in het FD, aldus Pennewaard. Maar in het noodlijdende FD worden eveneens artikelen geplaatst van NRC en De Telegraaf. Die helpen dus ook.

Pennewaard wordt in januari 2023 hoofdredacteur van de LC. Het is dan de bedoeling dat hij zijn voorganger Sander Warmerdam tijdelijk opvolgt, maar daar komt niets van terecht. Pennewaard heeft de journalistieke scepter – vrijwel zeker – in handen totdat zijn krant, het FD en het Dagblad van het Noorden als papieren editie worden vervangen door een digitale versie. Een proces dat de Vlaamse bazen van Mediahuis bepalen.

Pennewaards LC-artikel van zaterdag 7 oktober 2023.

Pennewaard beweert dat de LC in 2023 ruim 66.000 abonnees telt. Dat is een zeer aanmerkelijk verschil met de achtduizend van het FD.

Echter, in de gepresenteerde grafiek van het Instituut voor Media Auditing is een aflopende lijn zichtbaar van het aantal LC-abonnees met in het laatste gepeilde jaar, 2017, 64.639 betalende lezers. Het is algemeen bekend dat het aantal abonnees van de LC daarna verder afneemt.

Toch worden er ook in 2020 66.235 abonnees genoemd, print en digitaal? (raadpleeg: https://journalistic-report.mediahuis.com/archive/2020/nl/hoofdredacteur/nederland/sander-warmerdam/index.html) Elders staat op internet dat de LC in 2020 een oplage telt van 67.000 abonnees. (raadpleeg: https://nl.wikipedia.org/wiki/Leeuwarder_Courant)

Goochelt hoofdredacteur Pennewaard met het genoemde aantal van ruim 66.000 abonnees in 2023? Nee, dat is te sterk uitgedrukt.

Maar hij geeft doelbewust wel een te rooskleurig beeld. Hij telt namelijk proefabonnees mee en abonnees die iedere zaterdag een krant in de bus krijgen. Het genoemde aantal van 66.000 komt beslist niet overeen met het aantal betalende lezers, dat van maandag t/m zaterdag een vast abonnement heeft.

Hoofdredacteur Pennewaard speelt de rol van marketing manager. Het zou hem sieren als hij zijn lezers voortaan ruimer en genuanceerder informeert.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Leeuwarder_Courant
Leeuwarder Courant, 7 oktober 2023.
https://journalistic-report.mediahuis.com/archive/2020/nl/hoofdredacteur/nederland/sander-warmerdam/index.html https://nl.wikipedia.org/wiki/Leeuwarder_Courant

Eerder verscheen:
https://www.brekt.nl/mediazaken-1-is-er-een-uitweg-voor-het-friesch-dagblad/