Categorieën
Columns Media

MEDIAZAKEN (1): IS ER EEN UITWEG VOOR HET FRIESCH DAGBLAD?

Begin oktober 2023 wordt bekendgemaakt dat het Friesch Dagblad zestien van de 27 journalistieke banen verliest. Dat betekent een verschraling van de mediapluriformiteit in It Heitelân. Een zorgwekkende ontwikkeling.

Allerlei maatschappelijke groepen waarderen de zakelijke en zorgvuldige berichtgeving van deze christelijke krant, die in 1903 voor het eerst uitkomt.

In 2013, 110 jaar later, gaat het FD deel uitmaken van de NDC, de Noordelijke Dagblad Combinatie. En dit krantenbedrijf wordt in 2020 onderdeel van het Vlaamse Mediahuis.

Natuurlijk, het FD heeft in een eerder stadium een eigenzinnig en creatief reddingsplan kunnen uitvoeren, dat onder de noemer participerende journalistiek valt. Nu, onder de hoede van het Mediahuis sterft het FD natuurlijk een langzame dood, zoals ook het verouderde abonneebestand van achtduizend trouwe lezers.

Gloort er nog ergens hoop voor het FD aan de mediahorizon?
Ja, er is een kans, hoewel een geringe. Er dient snel een groep slimmerds de koppen bij elkaar te steken om de contouren van een reddingsplan te ontwikkelen.

In dit overleg gaat het in eerste instantie om de journalistieke kwaliteit van het FD zoveel mogelijk te behouden. Daarnaast dient er voortvarend te worden gekeken naar de behoefte van een nieuw en onafhankelijk mediapodium vanuit het maatschappelijk middenveld op internet, waar de kennis en de kunde van het FD deel van uitmaakt.

Wordt vervolgd.

Wiebe Dooper