Categorieën
Foto's Natuur en milieu Nederland

MANTINGERZAND

Geertje Duinkerken, fotografe en kenner van het Drentse landschap, presenteert een prachtige opname van het Mantingerzand, dat deel uitmaakt van het omvangrijkere Mantingerveld.

Natuurmonumenten schrijft over dit prachtige gebied:
Dankzij de steun van leden en sponsors herstellen we sinds 1992 de natuur in het Mantingerveld. Door gerichte aankopen van landbouwgrond maken we van vier kleine natuurgebieden één groot, aaneengesloten heidelandschap. We graven de mestrijke bovenlaag van de grond af, herstellen vennen en maken ruimte voor bos. Heel snel nemen planten en dieren bezit van deze nieuwe natuur. Bij dit natuurherstel werken we nauw samen met de inwoners van de omliggende dorpen. Met hen hebben we plannen gemaakt voor de toekomst van het Mantingerveld en het aangrenzende Mantingerbos en –weiden. Een groep gedreven vrijwilligers is iedere week in het veld om te sjouwen, snoeien, lachen, zagen, ploeteren en overleggen. Zij zijn de extra ogen, oren en handen van de boswachters in het Mantingerveld. Ben je benieuwd naar hun belevenissen?
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/mantingerveld

WD