Categorieën
Europa Landbouw Politiek

LTO mist onderbouwing klimaatdoel landbouw

De Europese Commissie heeft het aanvankelijke reductiedoel van 30 procent voor de landbouw uit de klimaatplannen geschrapt. Daarmee is een opgave voor de sector niet van de baan. LTO Nederland mist daarvoor robuust beleid en zicht op financiële ondersteuning voor boeren en tuinders.

(tekst: Peter Smit op NieuweOogst.nl)

Eurocommissaris Wopke Hoekstra voor Klimaat maakte de Brusselse klimaatplannen dinsdag bekend. De Europese Commissie wil de uitstoot van broeikasgassen in 2040 met 90 procent hebben verminderd. Dat nieuwe, ambitieuze tussendoel vraagt om meer klimaatmaatregelen dan er nu al zijn. Maar daarover moeten politici, bedrijfsleven en boeren eerst in gesprek gaan, onderstreept Hoekstra.

LTO is kritisch op het nieuwe tussendoel. De belangenorganisatie wijst op een recent onderzoek van Wageningen University & Research dat laat zien dat de continuïteit van boeren en tuinders in Nederland nu al fors onder druk staat. ‘Dat de Europese Commissie daar nu weer een nieuw doel aan toevoegt, zonder duidelijkheid te geven over restemissies in 2050 en te onderbouwen hoe deze kunnen worden behaald, doet het draagvlak voor dit beleid geen goed’, zegt LTO-portefeuillehouder Natuur, Klimaat en Energie Edwin Michiels.

Leest u veder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/02/07/lto-mist-onderbouwing-klimaatdoel-landbouw