Categorieën
Commentaar Politiek Sneek Súdwest Verkeer

LC-ARTIKEL MET VEEL HAPSNAP OVER WETHOUDER RIETMAN EN AUTOLUWE PROEF SNEEK

Op dinsdag 2 juli presenteert de Leeuwarder Courant een artikel over de autoluwe proef Sneek waarin verantwoordelijk PvdA-wethouder Michel Rietman de hoofdpersoon is. Verslaggever Maria Del Grosso schrijft een tekst met nogal wat hapsnap. Jammer, want merendeels zijn we solide stukken van haar gewend.

Wethouder Rietman vertelt dat hij bedreigd is en dat is natuurlijk betreurenswaardig. Jammer genoeg blijft de verdere teneur van het verhaal ook tamelijk emotioneel en dat doet denken aan de vroegere sensatiezucht van De Telegraaf.

Gevaarlijke situatie met een vrachtauto die keert op de overgang Gedempte Poortezijlen en Singel in Sneek, vrijdag 10 mei. © Inzender BREKT.NL

Del Grosso doet braaf verslag van Rietmans opsommingen en stelt geen gedurfde vraag over de voorbereiding en de uitvoering van de autoluwe proef, die als zwak beoordeeld kunnen worden. Het college start het verkeersexperiment op dinsdag 2 januari 2024 namelijk niet kleinschalig maar grootschalig, waardoor de weerstand logischerwijs fors is.

Wethouder Rietman beweert in het artikel te vechten tegen een drietal onwaarheden. De meest belangrijke daarvan luidt dat de binnenstad niet meer bereikbaar is. Het is inderdaad mogelijk in de binnenstad met de auto op de verlangde bestemming te komen, maar wel op een lastige manier, omdat de twee centrale verkeersaders, de Singel en de Prins Hendrikkade, zijn afgesloten. (PH-kade tot woensdag 19 juni, WD)

Op het parkeerterrein bij Bristol staan minder auto’s geparkeerd dan voor de invoering van de autoluwe proef, aldus omwonenden. © BREKT.NL

Verder doet Del Grosso verslag van een winkelier buiten het centrum, die veel meer auto’s ziet parkeren en mensen van daaruit de binnenstad in ziet gaan. Met dit weinig indrukwekkende voorbeeld wordt wederom de zwakte van het artikel blootgelegd. Hier kan tegenover worden gesteld dat vier inwoners uit de Sneker binnenstad BREKT.NL geregeld vertellen dat op het parkeerterrein bij Bristol (deze zaak is inmiddels gesloten) aan de Prins Hendrikkade minder auto’s staan geparkeerd dan voor de invoering van de autoluwe proef.

Daarnaast laat Del Grosso de discutabele verslaglegging van 10-minutengesprekken van woensdag 5 juni door de gemeente gemakshalve buiten beschouwing. En het is helemaal frappant dat ze nergens de overlast van sluipverkeer aan Rietman voorlegt. Wel staat de zogenaamde grootste opdracht van Rietman verwerkt in de laatste zin: Zorgen dat de mensen naar Sneek willen blijven komen. In ieder geval fijn dat de PvdA-wethouder hoopvol blijft.

PvdA-wethouder Rietman geeft de pers toelichting op woensdag 19 juni 2024. © Jeroen van der Kallen

Del Grosso heeft het artikel dusdanig opgezet alsof het verkeersexperiment bijna alleen draait om de kennis en de kunde van wethouder Rietman, die zij nergens van een kritische kanttekening voorziet.

Gelukkig kunnen genoeg burgers en ondernemers, onder wie ook leden van Verenigd Ondernemend Sneek, de capaciteiten van PvdA-wethouder Rietman wel op waarde schatten en waarvan de eindbeoordeling niet hoger uitvalt dan het rapportcijfer 5.5.

Wiebe Dooper