Categorieën
Columns

LANDBOUWKONINGIN FEMKE WIERSMA

BBB-gedeputeerde Femke Wiersma wordt zeer hoog gewaardeerd in een door Joost de la Court opgesteld profiel op NieuweOogst.nl. Ze wordt journalistiek onthaald als de nieuwe Friese landbouwkoningin. It Heitelân is tige grutsk. Dus eindelijk gloort er hoop voor Fryslân. Tot voor kort werd dit gebiedsdeel in het Haagse circuit immers over het hoofd gezien.

De la Court: Wiersma wordt omschreven als intelligent, ambitieus, sociaal bevlogen, betrokken en toegankelijk. Daar kan de Friese veehouder, varkenshouder en kippenboer even mee vooruit.

Ook Abel Kooistra, BBB-fractievoorzitter in de Friese Staten, prijst Wiersma: Ze is sociaal betrokken, heeft een goede politieke antenne en kan het goed verwoorden. En: Als ze zich ergens in wil verdiepen, hoort ze je net zo lang uit totdat ze van de hoed en de rand weet.

De jonge Abel heeft de beschikking over een aardig portie communicatief onvermogen. Op mijn smartphone staan drie sms-mededelingen dat hij terugbelt, maar Abel verzaakt. Deze boerenjongen schuift liever aan bij de journalistieke intelligentsia van Omrop Fryslân.

Terug naar landbouwkoningin Wiersma die bijzondere uitlatingen doet in het verhaal van De la Court: Er is sprake van netwerkcorruptie en een gevestigde lobbycultuur die in Den Haag als normaal worden aanvaard. Dat ontstaat als zoveel mensen elkaar kennen en voortdurend de hand boven het hoofd houden.
Jammer genoeg lees ik nergens waar ze die uitspraken op baseert. Tsja, een nederige landbouwjournalist buigt uiteraard voor de nieuwe Friese landbouwkoningin.

De la Court citeert in het profiel nog een andere Kooistra, die luistert naar de voornamen Jan Teade, die regiobestuurder van LTO Noord is, een bekende club van, door en voor boeren.

Hij zegt over landbouwkoningin Wiersma: Ze is fanatiek, ambitieus en wil geen fouten maken. Met haar gedegen kennis van de landbouw, haar politieke ervaring en het feit dat ze ook boerin is geweest, is ze zo’n beetje de ideale gedeputeerde voor de landbouw.

Landbouwkoningin Wiersma lost alle agrarische vraagstukken op. En als ze iets niet beweert is dat ook waar.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/08/23/profiel-femke-wiersma-is-bevlogen-politica-met-lef