Categorieën
Financiën Landbouw Overheid

Landbouwnormen: Belastingdienst publiceert normen privéverbruik

(teks: LTO Nederland)

De Belastingdienst heeft, vooruitlopend op de publicatie van de Landelijke Landbouwnormen 2023, de normen voor ‘eigen verbruik en privégebruik 2023’ gepubliceerd. Deze normen zijn besproken en vastgesteld in het Platform Landbouw: een samenwerkingsverband van LTO Nederland, de VLB/TAAK/SRA en de Belastingdienst.

De normen voor ‘eigen verbruik en privégebruik 2023’ zijn relevant voor de btw-aangifte van agrarische ondernemers over het laatste kwartaal van 2023. Het gaat om de normen voor het eigen verbruik van de meest gangbare agrarische producten en richtlijnen voor het privégedeelte van de kosten van energie en water.

Deze voorpublicatie van de normen ‘eigen verbruik en privégebruik 2023’ maakt onderdeel uit van de jaarlijkse publicatie Landelijke Landbouwnormen. Deze worden begin januari 2024 door de Belastingdienst gepubliceerd. De Landelijke Landbouwnormen zorgen voor een uniforme uitleg van de hoogte van kosten, waarde van dieren of gebouwen of te hanteren afschrijving. De normen dragen bij aan vereenvoudiging van de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting van agrarische ondernemers en zorgen daarmee voor minder kosten voor ondernemers.

Meer informatie is hier te vinden.

Ook kunt u raadplegen: Landbouwnormen: Belastingdienst publiceert normen privéverbruik – LTO