Categorieën
Columns Onderwijs

Laten Wiersma en Dijkgraaf investeren in digitaal onderwijs

Er kwamen een aantal reacties binnen op mijn recente bijdrage waarin ik de onderwijsministers Wiersma en Dijkgraaf uit Rutte IV van onkunde beticht. Met het indienen van een wetsvoorstel dat eisen stelt aan personeelsbeleid van schoolbesturen, zoals Wiersma wil, komen er geen nieuwe docenten bij. Investeren in digitaal onderwijs levert meer op.

De inzet van Wiersma en Dijkgraaf gaat op basis van onderzoeksresultaten uit het verleden en de huidige werkelijkheid niets uithalen. Het duo hanteert managementstijl. Daarin ligt de nadruk op procedures, in vage ambtelijke voorstellen en het uitspreken van dappere woorden dat ze er alles aan doen om het lerarentekort te bestrijden. Dan weet de burger wel hoe laat het is.

Uit de ‘Trendrapportage arbeidsmarkt leraren 2020’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) blijkt dat 55% van de leraren in het voorgezet onderwijs na een jaar een vaste aanstelling krijgt. Een groot deel van die overige 45% jonge leraren, die geen aanstelling krijgt, valt min of meer af. In het lager onderwijs krijgt daarentegen 80% een vaste aanstelling. (bron: https://nos.nl/artikel/2391447-nieuwe-leraren-op-middelbare-scholen-haken-af-door-uitblijven-vast-contract)

Het Parool meldt begin maart 2018 uit een onderwijsrapport (2015) dat van alle ‘nieuwe leraren in het middelbaar onderwijs overweegt 63 procent binnen vijf jaar te stoppen’. (bron: https://www.parool.nl/columns-opinie/geen-plek-voor-idealen-in-de-klas~bcb11342/)

Al 23 jaar geleden staat eind oktober 1999 in De Telegraaf dat overheidsacties om scholieren te verleiden om voor de klas te gaan staan niet werken. ‘Vergeefse moeite, zo lijkt het, want van de afgestudeerden komt nog geen veertig procent voor de klas te staan.’ (bron: https://krant.telegraaf.nl/krant/archief/19991028/teksten/bin.leraren.html)

Aangezien nieuwe docenten niet meer komen, ligt de toekomst van het onderwijs voor de pc. Leerlingen volgen thuis de wiskundeles en die van andere vakken. Een dag of drie gaan ze naar school, omdat er voor de andere twee geen leraar voorhanden is. In de coronatijd volgden scholieren al onderwijs via een beeldverbinding. Laten Wiersma en Dijkgraaf zich richten op digitaal onderwijs.

Wiebe Dooper

De eerder bijdrage over Wiersma en Dijkgraaf:
https://www.brekt.nl/de-onkunde-van-onderwijsministers-in-rutte-iv/