Categorieën
Cultuur Interviews Kunst

Kunstenaar Johan Noordhoff aan het woord

Schilder, fotograaf en tekenaar Johan Noordhoff werd in Leeuwarden geboren in 1950. Hij studeerde in de periode 1968-1973 in de Friese hoofdstad aan de Academie voor Beeldend Kunstonderwijs ‘Vredeman de Vries’. Studiereizen naar Joegoslavië, Frankrijk en Canada inspireerden zijn kunstenaarschap. Met name de onmetelijke ruimtes in dat laatste land maakten indruk op Noordhoff. Ook kunt u raadplegen:
https://www.johannoordhoff.nl/

Het atelier van Johan Noordhoff. © Johan Noordhoff

1. Je inspiratie voor kunstcreaties ontleen je aan reizen en landschappen. In hoeverre is er onderscheid in je kunstzinnig gevoel ten aanzien van een Canadees of een Fries landschap?

Inspiratie krijg ik bij het aanschouwen/beleven van landschappen in het algemeen. Onderscheid welk landschap is er eigenlijk niet, de beleving is alleen anders. In Canada was de onmetelijke ruimte en lege uitgestrektheid indrukwekkend en sprak me gevoelsmatig zeer aan. In Frankrijk en Friesland is de beleving anders door de meer gevarieerde invulling van het landschap met aanzienlijk meer bebouwing en verschillend in cultuur gebrachte stukken grond.

Can Can. © Johan Noordhoff


2. In welke mate spelen menselijke of sociale indrukken een rol in je werk?

In mijn begintijd hebben sociale indrukken een rol gespeeld die ik onder meer in een serie pentekeningen en een andere eigen techniek vorm heb gegeven. Ik ben tegenwoordig net als in mijn begintijd nog steeds sterk betrokken bij wat er in de wereld gebeurd maar laat het niet meer (behoudens misschien een enkele keer nog) meespelen in de ontwikkeling van mijn werk. Ben momenteel bezig om een serie digitale vrouwenportretten te maken.  

Pier ‘t Horntje Texel 1999, olieverf. © Johan Noordhoff

3. Op basis van welke hoofdlijnen kun je je kunstenaarschap uitleggen?

De ontwikkeling van mijn werk speelt zich af langs verschillende lijnen. Vanaf het begin is de hoofdlijn gebleven het werken met olieverf waarin al of niet geabstraheerde landschappen de boventoon voeren.

Daarnaast heb ik in de begintijd een hele serie pentekeningen gemaakt waarmee ik op een gegeven moment mee ben gestopt. Vervolgens
ontwikkelde ik een eigen techniek met pure pigmenten op waterbasis wat resulteerde in een hele serie schilderingen op papier. Dit waren deels abstract werken en geabstraheerde landschappen.

Momenteel ben ik bezig met het onderzoeken van digitale technieken om kunstwerken te maken. Hierbij maak ik onder andere gebruik van op AI gebaseerde software. Ik ben hier sinds kort mee bezig en vind het interessant om deze nieuwe technieken te onderzoeken.

At the beach. © Johan Noordhoff


4. Welke persoon of personen stimuleerden je kunstenaarschap? En op welke wijze vond dat plaats?

Op de lagere school en later de RHBS stimuleerden respectievelijk de hoofdmeester dhr. Broekens en de tekenleraar/kunstenaar (Eduard Kools) achteraf bezien mijn kunstenaarschap. Van hen kreeg ik waardering en bevestiging van wat ik aan het doen was.

Op mijn 14e of 15e kreeg ik van een tante een schildersezel met wat schilderkisten met tubes olieverf en wat oude doeken. Haar man schilderde vroeger veel. Na het overlijden van haar man had ze de schilderspullen altijd bewaard. Dat was mijn eerste kennismaking met olieverf wat me nooit meer heeft losgelaten. Bijna alles wat ik maakte werd door mijn moeder opgehangen, onmiskenbaar ook een doeltreffende stimulans.

Digitale tekening. © Johan Noordhoff


5. Welke kunstenaar of kunstvorm spreekt je bijzonder aan? En waarom?

Abstracte kunst en ook min of meer geabstraheerde landschappen spreken me het meest aan doordat ze je de ruimte laten om je eigen beleving er aan toe te voegen. Deze kunstvorm triggert je fantasie en nodigt je uit om je eigen reis te maken.

Bij Hoge Berg op Texel, olieverf. © Johan Noordhoff


6. Welke kunstenaar of kunstvorm spreekt je geenszins aan? En waarom niet?

Er bestaan eigenlijk geen kunstvormen die me helemaal niet aanspreken, alleen met de ene heb je meer mee als met de andere. Architectuur bijvoorbeeld spreekt me ook zeer aan, maar daar spreken ook weer verschillende stijlen mij meer aan dan de andere. Hetzelfde geldt voor muziek, film etc.

Wiebe Dooper