Categorieën
Commentaar Onderwijs Politiek Sneek Wonen

KRIJGT SNEEK EEN WATERTAXI?

Tijdens de bewonersbijeenkomst op dinsdagavond 4 juni in de rsg Magister Alvinus over de Gebiedsvisie Spoorzone-Veemarktterrein is door de gemeente Súdwest-Fryslân naar voren gebracht dat er een watertaxi in de toekomst tussen het Sneker station en het Pottengebied kan gaan varen, aldus een aanwezige.

Volgens een bewoner van de Stationsbuurt mocht er een mening uitgebracht worden over drie plannen van het gebied. Hierbij een beeldfragment. © Inzender BREKT.NL

Ook werden de aanwezigen getrakteerd op de nieuwbouw van een schoolcampus op de locatie van de rsg, waardoor het uitzicht van omwonenden wordt belemmerd. Daarnaast komen er minimaal 350 woningen in veel hoogbouw in het Stationsgebied. De verklaring is dat op deze locatie grond duur is en mensen dichtbij het openbaar vervoer willen wonen.

Opiniërende briefjes van bewoners over de gemeentelijke plannen tijdens de bewonersbijeenkomst. Een dergelijk gebeuren durft het college van Súdwest-Fryslân niet te organiseren over de foutief opgezette autoluwe proef. © Inzender Brekt.nl

De ontwikkeling van het Spoorzone-Veemarktterrein laat al jaren op zich wachten en het is goed dat het college daar invulling aan geeft. Maar met de presentatie van een mogelijke watertaxi wordt wat misplaatste reclame gemaakt. En bij zoiets zetten doorgaans nuchtere Snekers vraagtekens.

Wiebe Dooper