Categorieën
Filosofie Geschiedenis Opvoeding

Krijgsstaat Sparta

In de stadsstaat of krijgsstaat Sparta in het oude Griekenland was de opvoeding in handen van de staat. Vanaf het zevende levensjaar werden jongens grootgebracht om als soldaat te dienen en meisjes als soldatenmoeder.

‘Verleden en heden’ informeert dat boeken voor jongens niet waren weggelegd. Tijdens zogenaamde staatsmaaltijden werden de heldenverhalen van voorvaderen verteld. Opvoeding was een harde leerschool want die ging gepaard met ‘periodieke geselingen om pijn geluidloos te leren verdragen’.

WD

Geraadpleegde bron

L.V.T. Bigot en Gilles van Hees. Verleden en heden. Beknopte geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Groningen, 1974, 13de druk.