Categorieën
Columns Geschiedenis Politiek

KLEURLOZE MINISTER-PRESIDENT?

Nooit was er op het oog een ‘kleurlozer’ premier dan Dick Schoof. Op het oog.

(tekst: column Bert van den Braak op Parlement.com)

De boogde premier Dick Schoof i is niet (meer) aangesloten bij een politieke partij. Daarmee wordt hij de eerste partijloze premier sinds 1918. Dat hij daarmee boven de partijen staat en kleurloos is, valt te betwisten. Je kunt stellen: kabinetsleiders zijn en waren nooit kleurloos, zelfs niet toen er nog geen partijen waren.

Sinds er partijen bestaan, zo rond 1880, behoorden vrijwel alle minister-president tot een partij. Tussen 1888 en 1918 regeerden afwisselend christelijke en liberale kabinetten. De ARP i‘ers Mackay i (1888), Kuyper i (1901) en Theo Heemskerk i (1908) waren onmiskenbaar ‘partijmannen’. De liberalen Van Tienhoven i (1891) en Röell i (1894) waren Tweede Kamerlid geweest, maar niet alle liberalen waren toen al georganiseerd in partijen. Voor hun opvolger, oud-minister Pierson i (1897) gold dat wel. Hij was in het district Enschede tot Unie-liberaal Tweede Kamerlid gekozen, maar was overigens meer wetenschapper (en bankier) dan partijpoliticus.

Leest u verder via: https://www.parlement.com/id/vmdrdxqtq9rs/kleurloze_minister_president