Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Politiek

Kabinet wijst extra gebieden aan voor versnelde afbouw derogatie

(tekst: Veldpost)

Het demissionaire kabinet wijst extra nutriënten verontreinigde (NV)-gebieden aan. In deze zones wordt vanaf 1 januari 2024 de derogatie versneld afgebouwd en wordt de stikstofgebruiksnorm verlaagd. Dat blijkt uit de Kamerbrief van landbouwminister Piet Adema die hij dinsdagochtend deelde met de Tweede Kamer. Daarnaast moeten derogatiebedrijven op klei- en veengronden ook verplicht een vanggewas na mais toepassen vanaf 1 oktober en voorwaarden voor het scheuren van grasland.

Naast de in 2023 al toegekende NV-gebieden op zand- en lössgronden in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg en de werkgebieden van de waterschappen Hollands Noorderkwartier (NH), Delfland (ZH) en Brabantse Delta (NB), zijn ook in Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Zuid-Holland en Zeeland extra NV-gebieden aangewezen. Dit betekent dat in 2024 ruim veertig procent van het totale landbouwareaal in ons land verontreinigd gebied is. Hoeveel exact, kan het ministerie van LNV niet aangeven.

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/887802-kabinet-wijst-extra-nutrienten-verontreinigde-gebieden-aan/