Categorieën
Fryslân Nederland Onderzoek Sociaal

Jongvolwassenen in Noord-Nederland structureel minder tevreden

(tekst: Planbureau Fryslân)

Jongvolwassenen in Noord-Nederland zijn structureel minder tevreden met hun leven dan mensen uit andere leeftijdsgroepen. Ook is hun brede welvaart lager. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen, Trendbureau Drenthe en Planbureau Fryslân.  

In landelijke cijfers zien we dat jongeren en jongvolwassen het moeilijk hebben. Jongvolwassenen zijn structureel minder tevreden met hun leven en hebben een lagere brede welvaart dan mensen uit andere leeftijdsgroepen. De planbureaus hebben de tevredenheid van jongvolwassenen met andere leeftijdsgroepen vergeleken op verschillende onderdelen van brede welvaart. Hiermee wordt in beeld gebracht in hoeverre het probleem ook in de noordelijke provincies speelt. 

Minder tevredenheid

Hoewel jongvolwassenen hun leven gemiddeld ruim voldoende beoordelen, zijn ze wel in alle drie de provincies minder tevreden met het leven dan 35-plussers. De tevredenheid met het leven geeft een algemeen beeld van het welzijn van jongvolwassenen. Hierbij zijn er kleine verschillen tussen de provincies te vinden. Het verschil met andere leeftijdsgroepen is het grootst op het gebied van materiele welvaart, wonen, samenleving en milieu, waar jongvolwassenen aanzienlijk lager scoren. 

Leest u het gehele onderzoek via:
2023-Factsheet-Leefbaarheid-FGD-nov.pdf (planbureaufryslan.nl)