Categorieën
Politiek Sociaal Súdwest

Jongere kan in Súdwest langer thuiswonen, uitkering blijft gelijk

Met terugwerkende kracht, vanaf 1 juli 2022, tellen jongeren van 21 tot 27 jaar niet meer mee voor de uitkering van hun medebewoners. De gemeente Súdwest-Fryslân loopt hiermee vooruit op een wetswijziging over de kostendelersnorm. Zo kunnen jongvolwassenen nog wat langer inwonen bij bijstandsgerechtigden zonder gevolgen voor de uitkering.

Marianne Poelman, wethouder met bestaanszekerheid in portefeuille: “Door de regels aan te passen van de kostendelersnorm zorgt dat bij een aantal huishoudens in onze gemeente voor enige verlichting in deze benarde situatie.” 

Jongvolwassenen van 21 tot 27 jaar tellen vanaf 1 juli 2022 niet meer mee als kostendeler voor de bijstandsuitkering van een ander. Andersom blijft de kostendelersnorm wel gelden voor personen vanaf 21 jaar.

Een voorbeeld ter verduidelijking. Een kind van 24 jaar woont bij zijn ouders (allebei 50 jaar). Allen hebben recht op algemene bijstand voor het levensonderhoud. Het kind is geen kostendelende medebewoner meer voor de bijstand van zijn ouders. De ouders hebben recht op de normale gehuwdennorm. Op het kind is wel de kostendelersnorm van toepassing. Zijn ouders zijn kostendelende medebewoners want zij zijn allebei ouder dan 27 jaar.