Categorieën
Columns

Jammer! LC-journalist Jan Ligthart vergeet de meningen van raadsleden over het Ondernemersfonds

Jan Ligthart schrijft in de Leeuwarder Courant van vrijdag 10 november 2023 een artikel over het Ondernemersfonds, dat de gemoederen in Súdwest-Fryslân al geruime tijd bezighoudt. In het artikel van Ligthart ontbreken meningen van raadsleden, daarentegen komen insprekers en CDA-wethouder Bauke Dam wel veelvuldig aan het woord.

Ligthart noemt in zijn verslag vier partijen. D66 gaat de verlenging van het Ondernemersfonds, zoals het college voorstelt, niet steunen. De anderen: PvdA, GBTL en FNP hebben moeite dat het besluit zo laat valt. Al met al betreft het hier algemene verslaglegging.

Waarom citeert Ligthart niet de specifieke meningen van raadsleden? Dat is namelijk zeer interessant, omdat met name de standpunten over het Ondernemersfonds binnen de fracties van CDA en FNP verdeeld zijn. Een gemiste kans van Ligthart.

Herhaaldelijk vertelt wethouder Dam zijn zegje in het LC-artikel. Dat is niet erg. Het past binnen de LC-opvattingen over hoe een Friese bestuurder de spreekbuis mag zijn van een relevant vraagstuk. Maar wederom is het algemene berichtgeving.

CDA-wethouder Bauke Dam. © CDA SWF

Heel, heel, heel misschien laat Ligthart de beste en brave Dam nog eens toelichten waarom het juist veelal ondernemers uit de mienskip, dus buiten de kernen Sneek en Bolsward, tegen het Ondernemersfonds zijn. Dat wringt met het gegeven dat het CDA de grote plattelandspartij in Súdwest is. Dat snapt Dam ook. En wellicht begint dat ook tot scribent Ligthart door te dringen.

Ook vergeet Ligthart te noemen dat het gaat om een bijeenkomst van de commissie Bestjoer en Finânsjes. In plaats daarvan schrijft hij over ‘de commissievergadering’. Ach, dat is geen schande. En met bovengenoemde zaken, die deze LC-journalist kan opvatten als vriendelijke tips, krijgt hij het nog druk genoeg.

Tenslotte, Douwe Attema, de CDA-fractievoorzitter uit de vorige raadsperiode, benadrukte herhaaldelijk – en terecht – dat de politiek in Súdwest ook op het platteland gericht hoort te zijn. Daarmee heeft Attema de authenticiteit en cultuurhistorische achtergrond van zijn partij beter begrepen dan wethouder Dam.

Wiebe Dooper