Categorieën
Beleid Politiek Súdwest

Jacoline Engelmoer, raadslid Nieuw Sociaal, over het grootste bestemmingsplan in Nederland (Súdwest)

Keek op de Week is een blik op de politiek van Nieuw Sociaal, die 2 raadszetels heeft in de raad van Súdwest-Fryslân. In deze editie, nummer 39, schrijft Jacoline Engelmoer over haar ervaringen met een complex onderwerp: het grootste bestemmingsplan van Nederland, dat van toepassing is op de grootste gemeente van ons land: Súdwest-Fryslân.

Raadslid Jacoline Engelmoer Nieuw Sociaal

In deze week was er weer de maandelijkse raadsvergadering met Burgemeester en de wethouders.

Op de agenda stond ‘Bestemmingsplannen buitengebied 1 en 2’ Waarschijnlijk is dit aan jou als lezer totaal voorbij gegaan. Dat is ook begrijpelijk. Het is een complex onderwerp met vele juridische aspecten.

Het gaat over: welke regels leggen we elkaar in onze gemeente op als het gaat om de invulling van de ruimte; m.n. buiten steden Sneek en Bolsward. Belangrijk voor de woonomgeving en infrastructuur.

Súdwest Fryslân is ontstaan uit een aantal zelfstandige gemeenten. Later zijn er nog hele gemeenten of delen ervan toegevoegd.

Maar ieder van de gemeenten had zijn eigen bestemmingsplannen. En na de samenvoeging bleek dat de plannen niet overeen kwamen. Dus waar in de ene gemeente wel iets werd toegestaan aan een inwoner of bedrijf, werd dat in een andere gemeente niet toegestaan.

Om het nog complexer te maken: er komt (als het goed is per 1 januari 2024) een nieuwe ‘omgevingswet’. Daarin zegt de landelijke overheid in feite hoe wij met onze omgeving om zouden kunnen of moeten gaan.

Voor de raadsvergadering van 28 september 2023 was dan ook het uitgangspunt om vóór de start van de omgevingswet zaken zoveel mogelijk gelijkt te trekken in onze gemeente. Zodat toepassing van de nieuwe omgevingswet niet zou botsen op een lappendeken aan regels in onze gemeente. Dan weet je als inwoner ook niet waar je aan toe bent.

Nou, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Bij de voorbereiding gaven de ambtenaren ons al mee: dit is het grootste bestemmingsplan van Nederland. Qua oppervlakte zijn we immers de grootste gemeente van Nederland. Of we daar blij mee moeten zijn dat laten we maar even in het midden.

Hoe werkt dit?

In de voorbereiding naar de raadsvergadering krijgen wij het raadsvoorstel met bijlagen.

Het ‘raadsvoorstel’ is een tekst waarin Burgemeester en Wethouders zeggen: ‘wij willen dat-en-dat gaan regelen’. Als raadsleden stemmen we daarvoor of daartegen.

Bij die tekst zit ook een uitleg vanuit Burgemeester en (vooral) wethouders

Zienswijzen

Ook zitten er zogenoemde ‘zienswijzen’ bij. Dat is een mooi woord voor brieven en rapporten die door inwoners – particulieren en bedrijven  – zijn ingediend.

Zij ‘zien’ bepaalde zaken anders dan dat de gemeente aan regels bedacht heeft en willen dus dat het bestemmingsplan  wordt gewijzigd. Daarin krijgt de indiener gelijk of geen gelijk.

Voor ons als raadsleden is dat terug te lezen in een heel pakket aan stukken die wij ontvangen. Met meer dan 250 zienswijzen en 28 bijlagen bij het raadsvoorstel koste het mij gedurende een aantal weken vele dagen per week om mij ‘in te lezen’. Daarnaast waren er 2 inspreekavonden (inwoners, die het niet eens waren met de reactie op hun ‘zienswijze’), een commissievergadering en vooraf een uitleg aan de commissieleden hoe al die regels tot stand is gekomen. Voor mij als nieuw raadslid zeker geen overbodige luxe.

Vanuit de informatie die uit de inspreekavonden kwam vond ik het meer dan wenselijk om de wethouder en de ambtenaren heel veel vragen te stellen.

Spreken met mensen

Wat ik belangrijk vond is de mensen achter die vragen te spreken krijgen. Gewoon bij hen thuis of op het terrein. Het is overigens iedere keer weer een cadeautje om te zien hoe mooi onze gemeente is!

Met de informatie van die mensen en bedrijven en antwoorden op de technische vragen werd mij veel duidelijk.

Maar…..dan blijken er ook inwoners en bedrijven te zijn, die nu in het kader van de bestemmingsplannen naar de gemeente waren gestapt voor ‘inspraak’ over bepaalde zaken, die feitelijk helemaal niet pasten bij het onderwerp ‘bestemmingsplannen’.

De wethouder zegde toe dat inwoners en bedrijven, die zich daardoor op dát moment niet gehoord voelden, nog wel worden gehoord; met hen wordt nog gesproken. Mooie bijvangst.

Mijn vragen en activiteiten brachten onvolkomenheden in het bestemmingsplan naar boven. Ik heb daarvoor twee – zogenoemde –  ‘amendementen’ opgesteld. Wel met hulp van de ambtenaren; heel fijn!

In zo’n ‘amendement’ staat hoe ik de tekst van het raadsvoorstel wil veranderen zodat er in feite over een – wat mij betreft – ander voorstel wordt gestemd door de raad. Meestal weigeren de meerderheidspartijen in de raad (PvdA, CDA, FNP) zoiets. Immers, het is het voorstel van ‘hun’ wethouders. Dus waarom zou een ‘oppositiepartij’ zoals wij als Nieuw Sociaal zijn, daar veranderingen in aan willen brengen?

Dit keer lag het anders. Blijkbaar had ik raak geschoten. Unaniem, dus met de volle 100% aan stemmen zijn beide amendementen aangenomen!

Het was een tijdje keihard werken (naast de andere dingen, die ik ook nog doe). Maar ik kreeg van veel kanten uit de raadszaal – collega-raadsleden en B&W – een dikke pluim als cadeau!

Dat is fijn, maar het gaat mij meer om tevreden en blije inwoners en bedrijven. Ik wil vooral blijven volgen of de partijen die ik nu geholpen heb een weg te vinden straks inderdaad het gevoel hebben verder te zijn gekomen. En helaas zal dat in sommige gevallen ook betekenen dat NEE een antwoord is als ze hun plannen bij de gemeente indienen.

Geitenhouderij

In het geheel van bestemmingsplannen zat ook een deel wat gaat over de geitenhouderij.

Voorop gesteld: Nieuw Sociaal is voor goede gezondheid voor onze inwoners en wil bedreigingen daarvan voorkomen. Uitkomsten uit rapporten van afgelopen jaren lijken er op te duiden dat het houden van geiten slecht is voor de gezondheid. Er is echter nog geen eenduidigheid daarover. Die zou moeten komen uit een aanvullend rapport. Nu blijkt dat dát rapport nog heel lang op zich kan laten wachten.  

De provincie en de rest van de gemeenten in Friesland hebben al langer besloten de geitenhouderij niet (langer) op slot te zetten.

Als Nieuw Sociaal wilden we onze inwoners en bedrijven (m.n. de geitenhouderijen) niet langer in het ongewisse laten. Geitenhouders moeten ruimte krijgen om te ondernemen. Wijzigingen in hun bedrijfsvoering of zelfs uitbreiding zou moeten kunnen. Let wel! We willen geen nieuwe geitenhouderijen toe staan.

Dat alles is ook verwoord in een amendement. De wethouder (CDA) ontraadde dit voorstel/amendement, maar zijn eigen partij (CDA) diende dit amendement in. Wij hebben ‘mee getekend’ zoals dat heet. PvdA en de FNP stemden tegen, maar met het grootste deel van de oppositie kwam dit amendement er toch door!

Er gebeurde met dit amendement wel iets bijzonders. Zoals eerder en vaker gezegd: vaak stemmen de coalitiepartijen PvdA, CDA en FNP in met wat ‘hun’ wethouder voorstelt. Maar dit keer stemde de ‘coalitie’ niet allemaal hetzelfde!

Het was voor mij een verademing dat dit toch blijkt te kunnen.

Wij hebben al vaker gezegd dat we af willen van het ‘gegeven’ dat na verkiezingen een paar partijen (meerderheid) bij elkaar gaan zitten, uitmaken wat er de volgende vier jaar moet gaan gebeuren in de gemeente, altijd als makke schapen vóór stemmen wat ‘hun’ wethouders voorstellen en de ‘oppositie-partijen’ opzij zetten. Het CDA heeft laten zien dat dat dus niet altijd hoeft te zijn.

Voor nu weten we dat het kan; dus we gaan dit jaar voor meer van dat soort situaties. Wellicht ook met PvdA en/of FNP.

Ook kunt u raadplegen: https://www.nieuwsociaal.nl/keek-op-de-week-2023-39