Categorieën
Fryslân Politiek

Is er een klik tussen PvdA Fryslân en GrienLinks?

(tekst: PvdA Gewest Fryslân aan de leden)

Logo Mijn PvdAGewest Friesland

Hierbij ontvang je de praktische informatie voor de tweede bijeenkomst over de linkse samenwerking met GroenLinks. De praktische informatie over de andere sessies volgt later.

Onderwerp: Linkse samenwerking

Plaats:  Dorpshuis “De Moeting” in Tzum (Nieuwbuurtsterweg 1, 8804 RG TZUM)

Datum: Vrijdag 26 mei 2023

Programma

19:15 Inloop

19:30 Plenaire start door de gespreksleider

19:35 Interactief gesprek, waarin uitwisseling van standpunten ten aanzien van linkse samenwerking centraal staat.

19:50 Introductie door de gespreksleider, met daarin aandacht voor het doel van de ledengesprekken en de achtergrond en ambities van de linkse samenwerking. Daarna introduceert de gespreksleider het verdere programma.

20:10 Open tafelgesprekken: verkennende gesprekken tussen leden van de PvdA over de politieke inhoud. Welke thema’s en waarden vinden jullie belangrijk, welke uitdagingen zien je, wat heeft Nederland nu nodig? De gespreksleider leidt de thema’s kort in.

20:50 Plenaire afsluiting onder leiding van de gespreksleider: terugkoppeling van de open tafelgesprekken.

21:10 Invullen van de enquête waarin alle deelnemers vragen beantwoorden over de gesprekken die ze gevoerd hebben en hun visie op de besproken thema’s delen.

21:30 Napraten