Categorieën
Columns Europa Landbouw Natuur en milieu

‘Is die forse groei van biologisch wel reëel?’

(tekst: column hoofdredacteur Esther de Snoo op NieuweOogst.nl)

Als het aan de Europese Commissie en het Nederlandse kabinet ligt, breiden de biologische productie en consumptie de komende jaren fors uit. Hoe realistisch is dat? De Europese Commissie heeft de ambitie om tenminste 25 procent van het Europese landbouwareaal in 2030 biologisch te maken. Dat is fors meer dan de huidige 4 procent in Nederland. In december maakte Adema bekend dat over zeven jaar in Nederland 15 procent van de landbouwgrond biologisch moet zijn.

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/01/14/is-die-forse-groei-van-biologisch-wel-reeel