Categorieën
Onderwijs Sneek

INTENTIEVERKLARING CVO ZW Fryslân en RSG Magister Alvinus

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

We willen jullie informeren dat CVO Zuid-West Fryslân en RSG Magister Alvinus een intentieverklaring hebben ondertekend. Dit betekent dat we gaan onderzoeken of we de samenwerking willen versterken.

Het gaat op dit moment goed, maar het kan altijd beter. We realiseren ons dat onze scholen in een krimpregio staan: dalende beroepsbevolking en een dalend aantal leerlingen. Daarom willen we onderzoeken of samenwerking mogelijk is. Samen als gelijkwaardige partners. Wel gelijkwaardig, maar niet gelijk. Want hoewel de overeenkomsten groter zijn dan verschillen, zijn we verschillend. Andere identiteit, andere cultuur. Verschillen mogen er zijn, dat geeft kleur en geeft ons en
leerlingen wat te kiezen. Al het goede dat diversiteit brengt, willen we behouden.

Op dit moment verandert er niets voor onze leerlingen. We laten in de loop van 2024 een haalbaarheidsonderzoek doen door een extern bureau. Dit onderzoek voeren we samen met de medewerkers van de beide stichtingen en andere belanghebbenden uit. We vinden het belangrijk
dat medewerkers elkaar vroegtijdig over en weer leren kennen. Na de zomer gaan ontwerpteams samen met het onderzoeksbureau aan de slag en wordt er onderzocht wat de meerwaarde, mogelijkheden, risico’s, randvoorwaarden en effecten van verdere samenwerking zijn.

Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met Alinka Spijkers (a.spijkers@sneek.nl) / Anne Leijenaar (aleijenaar@cvo-zwfryslan.nl).

Met vriendelijke groeten,
Alinka Spijkers-de Vos, rector-bestuurder RSG Magister Alvinus
Anne Leijenaar, bestuurder CVO Zuid-West Fryslân