Categorieën
Commentaar Fryslân Geschiedenis Verkeer

Infrastructurele ellende en de politieke waan van de dag

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat bracht vandaag, woensdag 11 januari 2023, een bezoek aan de gesloten PM-tunnel bij Twellegea. Hij kwam op uitnodiging van verkeersgedeputeerde Avine Fokkens.

Harbers zegt tegen aanwezigen: ‘Ik ben mij rotgeschrokken toen ik van de problemen hoorde.’ Dit is een eerste normale reactie. Relevanter is echter dat de Haagse politiek eerder nog niet overtuigend probleemoplossend betrokken was bij de infrastructurele malaise in Fryslân. De kwaliteit van het wegdek over de brug van het PM-kanaal bij Twellegea was al jaren niet op niveau.

En dan de ondermaatse staat van de brug bij Spannenburg. Brenda van Olphen schrijft in De Jouster Courant (3 januari 2023) dat volgens verkeersgedeputeerde Fokkens de brug bij Spannenburg acht jaar geleden al aangepakt had moeten worden. Fokkens zegt verder:

De brug heeft nu aandacht van Den Haag en dat is al een hele stap, moet ik zeggen. Het is soms een toer om het besef daar te krijgen. Het onderhoudsbudget van het Rijk is al jaren ontoereikend en je ziet overal achterstanden. Het is een groot probleem dat we met z’n allen, Rijkswaterstaat en provincie, hebben. De pot voor onderhoud is al jaren niet genoeg gevuld en dat breekt ze nu op.

Terug naar Harbers. Hij zegt vandaag tijdens zijn werkbezoek aan de PM-tunnel betreft een (nood)oplossing: ‘Geld en kennis is het probleem niet’. Dat is goed om waar te nemen.

Om de politieke sleur van het moment bij bewindsman-Harbers te doorbreken, hierbij een verwijzing uit 1976, toen bij de aanbouw van de tunnel al meteen ongeveer 230 schadeclaims werden ingediend: https://www.brekt.nl/malaise-tunnel-prinses-margrietkanaal-bekend/

Kortetermijndenken in de politiek is jammer genoeg belangrijker dan goede oplossingen voor de lange termijn. Dat geldt evenzo voor een terugblik op het verleden.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron

De uitlatingen van minister Harbers zijn ontleend aan Twitterberichten van Jan Ligthart, digitaal verslaggever Leeuwarder Courant: https://twitter.com/jannligthart