Categorieën
Economie Fryslân Sociaal

In Friesland WW’er in administratie minder kansrijk

(tekst: UWV op Liwwadders.nl)

In maart nam het aantal mensen met een WW-uitkering in Friesland toe. Historisch gezien blijft de WW op een laag niveau. Ondanks de krappe arbeidsmarkt is de kans op werk niet voor iedereen even goed. Zo zorgen automatisering en digitalisering van (klant)processen voor minder werk en verandering van rollen en taken op secretariaten, administraties en recepties. Veel werkzoekenden met een administratief beroep vinden lastig werk in een veranderende arbeidsmarkt.

Toename WW in maart
Eind maart ontvingen 6.294 inwoners van Friesland een WW-uitkering. Dat is 1,8% van de Friese beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in maart toe met 92 uitkeringen (1,5%). Tussen de sectoren is een tweedeling te zien in de ontwikkeling van de WW in maart. Vooral de uitzendbureaus, overige commerciële dienstverlening en zorg & welzijn droegen bij aan de stijging van de WW. In andere sectoren, zoals de landbouw, overheid en het bank- en verzekeringswezen, nam de WW af. Ondanks de stijging van de WW in de afgelopen maand was het aantal WW-uitkeringen eind maart nog altijd lager (-12,5%) dan een jaar geleden.

Ook landelijk nam in maart het aantal WW-uitkeringen toe. Eind maart telde Nederland 158.174 WW-uitkeringen (1,6% van de beroepsbevolking). Dat zijn er 4.264 meer dan in februari (+2,8%). Vorig jaar telde Nederland in maart 184.049 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 25.876 uitkeringen (-14,1%). In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen toe in vrijwel alle provincies. Alleen in Zeeland daalde de WW licht.

Vijf administratieve beroepen minder kansrijk
Ondanks de krappe arbeidsmarkt zijn de kansen op werk niet voor iedereen even goed. Zo hebben werkzoekenden met een administratief beroep nog vaak moeite om werk te vinden. Een landelijke analyse van vraag en aanbod brengt vijf minder kansrijke administratieve beroepen in beeld: ondersteunend secretarieel medewerker, archiefmedewerker, medewerker data-invoer, administratief medewerker verzekeringen en receptionist. Deze vijf administratieve beroepen hebben te maken met automatisering en digitalisering van (klant)processen, waardoor steeds meer eenvoudige taken zijn vervangen door slimme software en computersystemen. De nadruk is meer komen te liggen op andere, vooral adviserende en organisatorische, taken waarvoor werkgevers minimaal een opleiding op mbo niveau-4 en communicatieve en digitale vaardigheden vragen.

Veel WW’ers met administratieve achtergrond
Veel mensen met een WW-uitkering zoeken werk in een administratief beroep. Een nog veel grotere groep heeft een cv met een administratief beroep op werk.nl. Ook volgen veel mbo-studenten een studie in de richting economie en administratie. Er is dan ook veel concurrentie van andere werkzoekenden voor deze beroepen. Friesland telt momenteel 333 WW-uitkeringen van mensen met één van de vijf bovenstaande administratieve beroepen. WW’ers met deze beroepen zijn vaak ouder en ontvangen langduriger een WW-uitkering. Een derde van deze groep heeft een opleidingsniveau van maximaal mbo niveau-1 en is waarschijnlijk door ervaring gegroeid in het beroep. Als WW’ers toch al werken dan is dat vaak in een kleinere parttimebaan.

Wel degelijk vacatures
Dat de vijf administratieve beroepen minder kansrijk zijn, betekent niet dat er geen vraag is. Het aantal openstaande vacatures is in 2021 en 2022 zelfs toegenomen ten opzichte van 2020. In het vierde kwartaal van 2022 stonden er in Friesland bijna 200 vacatures open voor deze functies. Werkgevers met deze vacatures vragen echter meestal om iemand die minimaal 32 uur wil werken. Daarnaast stellen zij vaak een opleiding op niveau mbo-4 of hbo als vereiste. Gezien het aanwezige opleidingsniveau en de beperkte beschikbaarheid in uren per week is er sprake van een mismatch tussen vraag (vacatures) en aanbod (de op dit moment ingeschreven WW’ers). Aanknopingspunten om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen zijn het bespreken van de mogelijkheden om meer uren te werken en het meer centraal stellen van werkervaring, vaardigheden en competenties – in plaats van opleidingseisen – in het wervingsproces. Ook kunnen werkzoekenden zich breder oriënteren en denken aan bij- en omscholing. Mensen die in een ander beroep aan de slag willen, kunnen ter inspiratie kijken bij diverse Overstapberoepen. Dit overzicht is gebaseerd op overstappen die mensen daadwerkelijk gemaakt hebben in de afgelopen jaren.

Regionale verschillen
In maart nam de WW toe in alle drie de noordelijke provincies. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het Noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

UWV verstrekte eind maart in de provincie Groningen 5.751 WW-uitkeringen; 1,3% meer dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind maart 6,3% lager dan vorig jaar.
Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in maart met 1,5% toe tot 4.750. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 13,5%.