Categorieën
Commentaar Fryslân Politiek

HOPELIJK STOOT STOFFER ZICH NIET TWEE KEER AAN DEZELFDE STEEN

Formateur Chris Stoffer heeft in een brief aan Provinciale Staten medegedeeld dat de gesprekken tussen BBB, CDA, FNP en ChristenUnie “energiek en voortvarend” zijn begonnen. Dat meldt Omrop Fryslân in een kort artikel op maandagavond 3 juli.

De Omrop schrijft dat Stoffer er vertrouwen in heeft “dat er een degelijke basis ligt voor het verdere proces”. Hij kweekt daarmee optimisme. Wat mij betreft had formateur Stoffer zich minder verwachtingsvol kunnen uitlaten.

Immers, ook in zijn eerste ronde als informateur laat Stoffer zich te voorbarig en te optimistisch uit. Dat wordt duidelijk uit zijn uitspraken in een artikel, dat Omrop Fryslân publiceert op zaterdag 1 april.

Namens de ChristenUnie zit Matthijs de Vries weer aan tafel.

In deze eerste informatieronde valt de keus op de PvdA, deze “heeft zich bewezen in de provincie, op inhoud kan het best bij elkaar komen, het zijn goede mensen”, aldus Stoffer. Ook geeft hij aan dat de fracties onderling goed met elkaar overweg kunnen “en inhoudelijk vielen de verschillen Stoffer ook mee”, schrijft de Omrop.

Bovenstaande uitlatingen van Stoffer blijken achteraf onjuist. Inmiddels is er genoeg geschreven over de wijze waarop de PvdA afhaakte. Relevanter voor de lopende gang van zaken is het te hopen dat Stoffer zich niet voor de tweede keer aan dezelfde steen stoot.

En slaagt deze beoogde coalitie nu wel.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1213672/formateur-stoffer-partijen-energiek-en-voortvarend-van-start-met-coalitieonderhandelingen

https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1200915/het-persoonlijke-gaf-de-doorslag-bij-de-verkenning-die-nog-onverwachts-uitpakte