Categorieën
Commentaar Fryslân Politiek

CHRIS STOFFER ONDERSCHATTE ZIJN EERSTE RONDE ALS INFORMATEUR

Achteraf heeft Chris Stoffer zijn eerste ronde als informateur onderschat. Dat wordt duidelijk uit zijn uitspraken in een artikel, dat Omrop Fryslân presenteert op zaterdag 1 april.

Ook is Stoffer in die bijdrage realistisch, want hij ziet veel inhoudelijke overeenkomsten tussen BBB en CDA, zoals ten aanzien van de stikstofsores en de aanpak van aangelegenheden op het platteland.

In deze eerste informatieronde valt ook de keus op de PvdA, deze “heeft zich bewezen in de provincie, op inhoud kan het best bij elkaar komen, het zijn goede mensen”, aldus Stoffer.

Ook geeft hij aan dat de fracties onderling goed met elkaar overweg kunnen “en inhoudelijk vielen de verschillen Stoffer ook mee”, schrijft de Omrop.

Verder zegt Stoffer dat de PvdA in Haagse kringen “onder de linkse wolk” wordt geschaard. “Maar de PvdA zit hier wel een stuk realistischer in de wedstrijd, in mijn ogen. Ze opereren best wat dichter bij BBB en CDA.”

Een aantal verwachtingen van Stoffer ten aanzien van de Friese sociaaldemocraten zijn niet bewaarheid. En met name door toedoen van PvdA-fractievoorzitter Edou Hamstra loopt de formatie van Oebele Brouwer namelijk op de klippen. In zijn eerste ronde als informateur heeft Stoffer de kwaliteiten van Hamstra’s zeer waarschijnlijk te hoog ingeschat.

Hopelijk snijdt het werk van Stoffer als formateur nu wel hout. En laat hij zich op een wat meer zakelijke wijze uit over de politieke gang van zaken.

Wiebe Dooper

https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1200915/het-persoonlijke-gaf-de-doorslag-bij-de-verkenning-die-nog-onverwachts-uitpakte