Categorieën
Dieren Gezondheid Landbouw

HOND VAN VEEHOUDER GETROFFEN DOOR BLAUWTONG

(tekst: Pieter Stokkermans op NieuweOogst.nl)

Op een bedrijf met melkvee en schapen is een drachtige hond getroffen door blauwtong. Het dier heeft de dag nadat het ziek werd, verworpen en is daarna door de dierenarts geëuthanaseerd. Onduidelijk is hoe de hond besmet is geraakt. Demissionair landbouwminister Piet Adema vindt het verstandig om honden buiten de stal te houden.

Blauwtong komt zelden bij honden voor, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. In de afgelopen decennia zijn er in de literatuur wereldwijd enkele gevallen beschreven. De infectieroutes zijn nooit opgehelderd.

Ook bij dit geval is dit niet te achterhalen. Ook is achteraf niet meer zien of de hond misschien ook een andere ziekte onder de leden had die verschijnselen heeft veroorzaakt. Aanvankelijk was het bedrijf onverdacht voor blauwtong. Bij een onderzoek achteraf bleek toch bij een aantal runderen blauwtong te zijn aangetoond. Van de twaalf genomen bloedmonsters ware er twee positief.

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/12/21/hond-van-veehouder-getroffen-door-blauwtong