Categorieën
Gezondheid Media

Hoe Marion Koopmans het lab-lek in Wuhan onder de pet wilde houden

(tekst: redactie Blckbx)

Uit angst voor politieke gevolgen droeg viroloog Marion Koopmans vijf prominente auteurs op om te zwijgen over de mogelijke laboratoriumoorsprong van het coronavirus. Uit vrijgekomen mailverkeer blijkt dat de auteurs van oordeel waren dat de uitbraak van het virus door een lablek ‘zeer waarschijnlijk’ zou zijn geweest. Desondanks moest deze theorie, op aandringen van Koopmans, zo snel mogelijk van tafel worden geveegd.

Leest u verder via: https://www.blckbx.tv/corona/hoe-marion-koopmans-het-lab-lek-in-wuhan-onder-de-pet-wilde-houden