Categorieën
Columns Politiek

HILDEGONDA: ‘ROODGROEN MOETEN ZE DOEN’

Meestal ben ik dienstbaar ten aanzien van mijn echtgenote Hildegonda, maar deze keer ben ik het grondig met haar oneens. Ze zegt gemakzuchtig: ‘RoodGroen moeten ze doen.’

U begrijpt dat het gaat over de ophanden zijnde samenwerking tussen PvdA en GroenLinks. Beide partijen willen met een gezamenlijke lijst en een identiek programma deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen in november. Daar ben ik faliekant op tegen.

Hildegonda is afkomstig uit een CHU-familie en ze dwaalt momenteel met haar politieke gedachten tussen GroenLinks en D66, twee links-liberale partijen. Daar heeft de sociaaldemocratie geen sterke politieke en cultuurhistorische raakvlakken mee.

Mijn Hildegonda weet bijvoorbeeld ook niets van de geschiedenis van de sociaaldemocratie in Sneek.

Onze mooie Friese Waterpoortstad telt vier vooraanstaande sociaaldemocratische denkers. De eerste is Willem Banning (1888-1971), hij wordt weliswaar in Makkum geboren, maar is in de jaren twintig van de vorige eeuw dominee in Sneek en een van de belangrijkste grondleggers van de PvdA.

De socialistische econoom Sam de Wolff (1878-1960) wordt aan het Schaapmarktplein geboren. Hij raakt in 1892 als veertienjarige jongen onder de indruk van de eerste mei-viering die even buiten de stad wordt gehouden. Met zijn begrafenis in 1960 eert de PvdA hem door dezelfde vlag over zijn kist te leggen, die de kist van Troelstra bedekt in 1930.

Sam de Wolff (1878-1960), socialist, schrijver, econoom en denker.

De derde denker uit Sneek is Lolle Nauta (1929-2006), hoogleraar filosofie in Groningen en mede-samensteller van het PvdA-beginselprogramma in 1977.

Bart Tromp (1944-2007) is de vierde sociaaldemocratische denker. In 2002 verschijnt zijn grote overzichtswerk Het sociaal-democratisch programma, 1878-1979. Met name Wouter Bos is lang niet opgewassen tegen Tromps intellectuele kwaliteiten.

Het is voorstelbaar dat mijn echtgenote Hildegonda niets weet van de bijzondere geschiedenis van de SDAP en PvdA in en buiten Sneek. Veel erger is dat Attje Kuiken, de huidige PvdA-leider, weinig besef heeft van die historie. En ze gooit als ferme voorstander van de RoodGroene samenwerking het zorgvuldig opgebouwde gedachtengoed van de PvdA te grabbel.

PvdA-leider Kuiken heeft geen vuist maar slappe knieën.

Kuiken is een politiek lichtgewicht. Ze juicht met het doorgaan van de RoodGroene samenwerking en met een tegenvallend resultaat met de Tweede Kamerverkiezingen in november, duikt ze in een slachtofferrol.

In tegenstelling tot Kuiken gebruikt mijn Hildegonda geen smoezen. Straks met de smalende RoodGroene nederlaag in november, geeft Hildegonda openhartig toe: ‘Je hebt het weer goed gezien!’

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:
W.M. Dooper. Sneek in de 20ste eeuw. Sneek, 2006.


.