Categorieën
Humor

HILDEGONDA: ‘EEN KWART VAN DE SNEKERS KOOPT ELDERS’

Mijn echtgenote Hildegonda bespreekt geregeld met Everdien-Jeanette, Christina-Rachelle, Gerarda-Stefanie en Amber-Rosalinda, haar vriendinnen van tennisvereniging NOMI, de dwaze autoluwe proef in Sneek. Allemaal hebben ze familieleden, vrienden en kennissen die het centrum van de Waterpoortstad mijden. ‘Een kwart van de Snekers koopt elders’, zegt Hildegonda.

Logo tennisvereniging NOMI.

‘Winkels in Bolsward en Harlingen zijn voor nogal wat van mijn familieleden steeds meer in trek’, aldus Everdien-Jeanette. ‘Door de autoluwe proef is het minder druk en dus minder gezellig in het centrum van de Waterpoortstad. Mijn zwager Hubertus-Robert benadrukt dat iedere keer als ik hem ontmoet.’

Christina-Rachelle leest een artikel in de Leeuwarder Courant over de mogelijke trek van klanten van Sneek naar Joure. ‘Het is eigenlijk vlees noch vis dat stuk. Het enige dat goed omschreven is, is dat Top1Toys aan de Oosterdijk, Primera aan de Singel, restaurant Aan de Gracht en jeanszaak Sipke1890 aan het Grootzand minder klanten over de vloer krijgen. En zo zijn er nog veel meer bedrijven in de binnenstad op te noemen.’

Oosterdijk in 1936. Met dank aan Dirk van der Meer voor de fotobewerking.

Gerarda Stefanie begrijpt weinig van de autoluwe proef. ‘Eigenlijk doet het verzamelen van data er niet meer toe. Het gaat namelijk veel meer om de reeds aangerichte imagoschade voor de waterstad en koopstad Sneek. In ieder geval blijf ik met mijn man, Rogér-Paul de lokale winkeliers wel trouw. Veel van hen wonen bij ons in de Houkepoort en samen wordt er wel eens een boom opgezet tijdens de barbecue. Dan is er altijd een toffe sfeer.’

Cultuurhistorisch centrum De Tiid in Bolsward. © Harrie Muis

Het pleidooi van Amber-Rosalinda is meer beschouwend van aard. ‘Natuurlijk gaan er Snekers elders te winkelen. Maar ik betwijfel het door Hildegonda uitgesproken percentage van 25%. In ieder geval zijn inwoners van Folsgare, Oosthem, Abbega, Nijland. Roodhuis, Tirns, Hartwerd, Burgwerd, Vijfhuizen, Wolsum, Greonterp, Westhem, Blauwhuis, Greonterp, Oudega, Hieslum, Parrega, IJsbrechtum en Scharnegoutum sinds de invoering van de autoluwe proef meer gericht op Bolsward. Als je het verlies van deze klanten optelt bij dat van elders kopende Snekers, is een kwart van vertrekkende klanten uit de binnenstad van de Waterpoortstad wel reëel.’

Onze Labradoodle Max. © Femmy Boon

Mijn echtgenote Hildegonda kan weinig tegen de redenering van Amber-Rosalinda inbrengen. ‘Nou ja, zij is ook de meest intelligente van onze vriendinnengroep. Ze studeerde dan ook niet voor niets cum laude af als econometriste. En eigenlijk bedoelde ik met Snekers heus ook wel de klanten uit de directe regio, hoor’, zegt Hildegonda flauwtjes.

‘Je hebt vandaag een slechte dag, lieve schat’, vertel ik oprecht. Maar Hildegonda hoort het niet. Ze laat Max, onze nieuwe Labradoodle, uit in het plantsoen tegenover ons.

Wiebe Dooper