Categorieën
Commentaar Politiek

HET VERVAL VAN HET CDA

In het Friesch Dagblad van dinsdag 27 juni 2023 schrijft Pieter Anko de Vries een interessant artikel over een interview van econoom Jan Prij met de 31-jarige Gabriëlle Heine, zij is CDA-fractievoorzitter in Maastricht.

‘Zij brengt een verbluffend heldere analyse te berde die messcherp de teloorgang van het CDA verklaart’, aldus de FD-journalist. Het gesprek tussen Prij en Heine staat in Christen Democratische Verkenningen van 15 juni, een uitgave van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

Artikel van Pieter Anko de Vries in het Friesch Dagblad van 27 juni 2023.

Gabriëlle Heine kan zich vinden in de CDA-slogan Minder ik, meer wij. Maar concretisering ervan kwam niet goed van de grond, omdat het CDA te vaak met de VVD regeert. Hierdoor verloor het CDA als machtspartij geloofwaardigheid, aldus Heine.

Ze betreurt dat de partij Pieter Omtzigt, Mona Keijzer en Martijn van Helvert kwijtraakte: mensen die het CDA kleur gaven. De Maastrichtse politica pleit juist voor de aanwezigheid van zowel kritische, conservatieve en eigenwijze leden. Ze voegt eraan toe dat het CDA niet van de staat is, maar ‘van de straat’, dus van ‘de gewone mensen’ die door de partij zijn vergeten.

Heine heeft bewondering voor de inhoudelijke kant van Omtzigt.
De hoogopgeleide Omtzigt is een uitstekend en gewaardeerd Kamerlid zonder ‘een man van het volk‘ te zijn. Het vertrek van Omtzigt heeft volgens Heine te maken met de te sterke nadruk op macht binnen het CDA.

Het is voor het CDA te hopen dat de partijtop, lering trekt uit dit interview, aldus journalist De Vries. Heine vindt dat de oude partijtop die verantwoordelijk is voor de ‘funeste machtspolitiek’, dient te vertrekken. Tweede Kamerleden als Henri Bontenbal en Derk Boswijk zijn in haar ogen geschikt om leidinggevende posities over te nemen.

Tijdrekker Wopke.

Uitstekend dat Heine zich kritisch durft uit te spreken over de CDA-machtscultuur. Veel meer leden zouden zich moeten roeren. Dan kan er echt schoon schip worden gemaakt.

Voorlopig zit het CDA op het hoogste niveau nog opgescheept met tijdrekker Hoekstra en ijdeltuit De Jonge. Met name dit duo heeft het CDA vanuit het politieke midden naar de rand van de – neoliberale – afgrond gebracht.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

Friesch Dagblad, 27 juni 2023.

https://www.tijdschriftcdv.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/CD-2023-2-4/Machtspolitieke-koers-breekt-het-CDA-op