Categorieën
Energie Europa Financiën Fryslân

Het Noorden krijgt 330 miljoen voor energietransitie

De Europese Unie stelt 330 miljoen Euro beschikbaar om de regionale economie in Noord-Nederland los te maken van olie en gas. CDA-gedeputeerde Friso Douwstra is van mening dat het Noorden gaat vergroenen.

De Europese Commissie heeft in totaal 623 miljoen euro aan ons land toegekend in de vorm van een vijfjarig subsidieprogramma, genaamd ‘Just Transition Fund’ (JTF). Dit ‘Fonds voor een rechtvaardige energietransitie’ steunt gebieden die economisch sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen op weg naar een klimaatneutrale toekomst.

Aanvragen eerste twee subsidies in januari 2023

Over de verdeling van de gelden is lang onderhandeld met als uitkomst dat meer dan de helft van de subsidiepot neerdaalt in Groningen, Fryslân en Drenthe. Vooral in de provincie Groningen is de komende jaren sprake van verdwijnende bedrijvigheid en werkgelegenheid in de aardgassector. De drie provincies, de arbeidsmarktregio’s en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) zorgen samen voor optimale besteding van de subsidies. De eerste twee subsidieregelingen van het JTF worden naar verwachting in januari opengesteld. Ze zijn bedoeld om het bedrijfsleven en kennisinstellingen te helpen met het realiseren van innovatieve ideeën en slimme oplossingen.

Bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen in Fryslân, die vast samen met partners in Groningen, Drenthe of Emmen met nieuwe projecten willen starten, kunnen voor advies contact opnemen met: info@fryslan.frl | 058-292 59 25. We denken graag mee met de mogelijkheden voor jouw idee of oplossing. Meer informatie: Europese Fondsen