Categorieën
Columns

HET NIEUWE GEBOD HEET DUURZAAM

Denkt en doet u wel duurzaam? Ieder half uur hoort en leest u iets over duurzaam. Hangt het voortdurende gebruik van het begrip duurzaam samen met de al dan niet – bijna – rampzalige situatie waar de mensheid op afstevent?

Reclamemakers propageren duurzaam als positief kenmerk omtrent een aantrekkelijk product. En daar zit winstbejag achter.

Minister A en B verkopen een duurzaam beleid in uitgebrachte nota’s. Ze kunnen niet achterblijven, want de publieke opinie vraagt daar om.

De redactie van het NOS-journaal is te weinig origineel om een duurzaam onderwerp, ook al heeft dat geen enkele relevante nieuwswaarde, over te slaan.

Dat herhalen van duurzaam en nog eens duurzaam houdt onmiskenbaar verband met een veelvoud van gehanteerde begrippen met een bedreigende inhoud: smeltende ijskap, stijgende zeespiegel, uitstoot stikstof, teveel CO2, gifstoffen in drinkwater, meer kanker en ga zomaar door.

Na verloop van tijd zijn we Oost-Indisch doof voor iets wat duurzaam is en halen de schouders op. Duurzaam is dan een hol begrip.

Wiebe Dooper